“Ihaburn n tayyu” n mass Omar Haydar

Issufgh d mass Omar Haidar yat tullist ighzzifn s tmazight, ig as s ism: ihaburn n tayyu. Tffgh d tullist gh tzazwlt n centre imprimerie, ilint gis 64 n tasna, ttyara s sin iskkiln tifinagh d ulatin, iskr as tazwart mass Mohamed Akunad. tullist ad tra ad tg...
Ɣer uggar

Tullisin n mass Sabri i Tifa

Igr n wallas amazigh, tmmghi d dagh gis yat tydrt izgzawn, ibnghln, ad tt igan d twckint n tullisin n mass Abdllah Sabri, isti as s ism: tullisin I tifa. tawckint ad immimn igan tamzwarut gh wanaw nns gh mad iZlin tagharast tatikniyt da as isti, tbDa f...
Ɣer uggar

“AzTTa s iskkiln”, tullisin n mass Jamal Ayt Jddi

Tbughla dagh tskla tamazight s tlalit n yat twckint n iDrisn n wallas ismunn gr tullisin d umiyn, mi iga ism nns: azTTa s iskkiln, tawckint yura tt mass Jamal Ayt jddi, arra ad gis tZa iDrisn (tawnza, amghar d ughyul, id war, bu taghaDt, bu tkrkas, anza...
Ɣer uggar

Anezgum isghwwacn -3- (Arhazaf Mohammed)

Illigh issig uselmad nnegh azra (Le passé)yagugn yaDu s tdala n mcerDul .Kud ar qqarn inelmadn yan umagrad ibdern tayukt(L’unité)n udalis(La culture)iseqsa ten : -Id tla tmazirt nnegh yan udalis mid mennaw? Isella i itsen sawln g yat tiklit s yat tmijja(Voix) : -Uhu ,mennaw. -Matta idalisn-ad? Saweln itsen : -Amazigh d uärab. -Mezyan .Ad ur tsawalm akw g yat tesfert...

Ɣer uggar

Anezgum isghwwacn -2-(Arhazaf Mohammed)

Ur iZri amya g yat tifawt alley yuzD as yan usmun n twuri isselmadn asunDn yan utagir(Le document) .Illigh yannay unughn nnes ir3eb (S’exclamer)aha isawl as uselmad nnagh s uzmummey(En souriant) : -Ha iskkiln n tmazight. Izmummey awd netta : -Axxid iskkiln ifulkin! Yunf dat as yan udacil(Le livre).AZent wallen nnes ad felnt tiqerwin(Au vrai sens des cavités dans des rochers,au sens figué les orbites).Imdudz (Eprouver une grande joie)kud izutf kra n tmatarin gis...

Ɣer uggar

Ijiwjiwn n uhyyaD -2-

Amza at awal inw hati gix ahyyaD ur gix aghabalu n wurar nx asggwrd iska nix a nn-arm tawuri n-umdyaz imil iggurad isi yi yuf uzerg iZDa y- awal n-id lalla gin as atig ig tifalatin n wurgh x umggRD imik ad n-ssum lahi yi y-aRmmad...

Ɣer uggar

Ijiwjiwn n uhyyaD -1-

Amz at awal inw hati nga ahyyaD kul ma iZZa yan i ratt sul ikerz igit timimin ngh akw ig afrZiz ra is ig asafar nx as ig aRmmaD tudert tgit aZeTTa ilan atig ya ighwin ifili ns ira at sul izlg ignu timlsit ntel x uSmmiD...

Ɣer uggar

AsmmiD

Ghwlin d ifalan n tufawt n ughuri, awnt as d kra n tghlaghalin gh ddu usddul nns, yat tghlaghal ar as ttini:nkr awa, han izri uzmz… yat tghlaghal yaDnin ar as ttini: illa sul uzmz …. !ur yumz algamu  iyixf nns, issani s dar tghlaghal tisnat,yayl gh  tillas...
Ɣer uggar

Fad n iman ittaddumn s tmqqa n izlan

Tffgh d ussan ad g ugadir yat twckint n tmdyazin nna ismunn sin imdyazn gh yat tirmit tamzwarut: mass Abdellah Lmnnani d mass Mohamed Oussous. tawckint ad tga s ism : timqqa n fad. Tawckint tga zg tZrigin n tmsmunt n isuraf gh ugadir, gis 64 n tsna, ttyara s uskkil alatin.

Ɣer uggar