Nra ad agh ttut a y-awal (Ayad Falih)

Nlla nn gh usghn n unzgum ar g is ntbrram nasi tizzla s tighit nnun a gar anlli nini ad agh ur izri ma f nghawl niri ad agh ttut a y-awal ad agh ak sul ur yaddr yan ng zun-d yan gh inmmudda n ismdal ula ar nsyigis anlli y-ad ingabaln d winnagh nsurf i y-ignwan nfl k a y-awal kyyin d umawal...

Ɣer uggar

Iγ iqqur w-awal, tilawt tqqur fllas (Iddr Yahia)

G umzwaru ar zzul γ f imγnasn d tmγnasin d ugdud n Arif f turkza nsn d wid ibd n mnid n ufus n usataγ (Oppression). Ar smγurγ tamunt isn ntni d ayt dar nγ n iffus agmuḍ (Sud-Est) d iffus ataram (Sud-Ouest) d ubddad nsn mnid Lmxzn, amzn abrid n tilelli d izrfan isn d win tasutin n imal. Zi ussan izwirn n umussu n...

Ɣer uggar

Tafsut n tilelli, tabrat i tarwa n Sus (Iddr)

Ass ad ayt matnγ Imaziγn n Libya, syafan tilelli uggar nγ. Ad fllaγ ur iskrkis yan... ddrn sul tugt n anawen zun Lqddafi. Mqqar maya d Imaziγn n Liγya dar sn azrf uggar n wiyyaḍ ad ummrn (Etre heureux) s trnnawt nsn, smγurn s iεrrimn, timγarin, iryazn d tazzanin isn, lli aγ ifkan tawlaft (Image) n Imaziγn y-umẓn artum (Destin) isn s ufus, gn atig i tmagit isn..

Ɣer uggar

Akwttay (Ayad Falih)

IH ! ukan a y-adrar ula tiddi nk Manza latr n iznkaD Manza ussan da zrinin Aggisn hyuv vir imik Yut iggig tirrict n unlli iDr udfl f igidar n w-ul asatur lli f tggawr ar xllan...

Ɣer uggar

Ibrahim ag bahanga ittunγa (Amaziγ)

Tiwi tmttant anmγur atwargi γ tmurt n Mali Ibrahim ag bahanga ass n usimwas, ittumḍal γ wass ann nit; ar γil ad urta jju ifaw mad-t inγan d maxx ; ikkat inn unmγur iga γ willi uginin ad ittukas uqryan i ugdud atwargi, ig awd γ willi ssiwdnin tinbbaḍ...
Ɣer uggar

Urar n tudrt d tmattant (Ayad Falih)

Gant tirra tudrt… Ibidd ufgan gh uzrrar n tmattant Issulm TiTT i tillas n y-ill Ar ittmnid taziDart n ussan D udmam n twargit ur iZiln Issfld i tghuyyit gh tiddad n yiD ISud uSmmid gh tagant d izughar Akwyn uglan f tirct nk a y-akal...

Ɣer uggar

Iriyyn n tmdyazt

Iggr i tallunt s ixf n igmz, agdud illan dids, nttan as ttqqln ad irar f tann s t id yut uqbil,irgm as tamazirt ula arraw, ikRd t id s waddad ula tiram, imzgan n imzdagh syafan s inzaDn biddn gh ixf n bu tazrt lli s as...
Ɣer uggar

Atrs (Ayad Falih)

Afus yugi wayyad …. Iknud ul inu ar issa gh tghufiwin Bddn w-ussan tiddi n ilattayn Ar isghal unzgum tiyyiDs s unlli Tdiw tuZZut n lghrd Tg asklu itagant n tudrt Ig ufgan asqqur i lixrt Tucaf zDant ma izrin Iswingm isrs iwutta f utrs...

Ɣer uggar

Imnarn i w-allas amazigh atrar

Issufgh d wayyaw n tmsmunt tamaynut n ugadir yan udlis amaynu igan amzwau gh wanaw ns, acku iga afran gh tskla Tamazight s tmazight, adlis ad iga s ism: imnarn i wallas amazigh atrar, iZli I wallas mklli immal ism ns: ungal d umiyn d tullisin, gis sin...
Ɣer uggar