Kra ikwmmazn

Ðuf-iy yak ur ar jellugh ... afra ur sul as tekđugh, gh-id tayri ur tga amr aduku, Ijla yan yuss uduku ig war-ađu. Ðuf-iy yak ayda ur ar sgudigh … fad netta ka iy sul itgumn...

Ɣer uggar

Aseggas Amaynu Amggaz !

Iga useggwas Amazigh, negh ay lli mu nttini: id n innayer, tagwlla n innayer, Hgguza d ismawen yaden yat tmeghra lli s d iqan imazighen ad is is sfuglan kra igat yan s tgharast nes, mek lli nit yadelli s is sfuglan at dar negh zikk ula ass a, macc ass a, Asggwas Amazigh ur sul g is helli nri ad ig ghas tamelda y-ad nna gh ar ttmunen medden, tawja, ayt taddart, ayt w-asun (Village) negh akkw tajmaat… macc ass a, darat ay lli d ibbi umussu adelsan Amazigh gh twada nes, iqan-d useggwas...

Ɣer uggar

Ixf n usggas

 Ilkm ukan ixf n usggas, s ighwli d wafa, ibidd gis,ar d ittanay illi v nn kullu izri, ar d ismuqqul id bayttar lli t yutn, ar d ismuqqul tt id rzagnin lli as mran inn,izr d ula tt id mmimnin lli icca, iggawr s akal, ar tnt...
Ɣer uggar

Tawargit (Arhazaf Mohammed)

Tawargit tga tadugamt n imal d ubrimal, ti-n untal zeg walag (La réalité), aseghnu (Le projet) ur ta yufin abrid s ili (L’existence). Ar ttemun d unuddem d icey.Tga tamnnida n walag.Tawargit tga asyar (Le fait de vider) n uy-dda ittukmern (Etre réprimé) . Yugi t umedyaz nnegh...
Ɣer uggar

Anezgum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Iseksew uselmad nnegh g ughanib nnes azggwagh, idma t ar isuddum s uZugh n inelmadn ikkan dar s zi kud issentey tawuri nnes.Mecta n yuk ikka inzez (Etre intelligent),  ar iserrey ignutn  (les problèmes) n usunDn maca gh ils aorab ur ar ittawey xas tibkkitin  (Les notes) timazdarin aha ur ar ittafa abrid s usaka asunan (Scientifique)  acku akesdu (Proposé pour le coefficient) n ils ddegh iga semmus...

Ɣer uggar

Anezwum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Illigh iswanfa uselmad nnegh zeg umlasay innughjef digh iddegh inmala ad yughul s tsinant tasmattagt.Ar ittexemmam ,ar itetter i Rebbi ad as irZem kra n tcenbit far ad irreftel,maca yufa ighf nnes dat umnus(Anezgum).Merday hilli  da ittemlasay d iberhac f ulmad n Tmazight .Ar ittejlan(S’ énerver),ar as ttergigin...
Ɣer uggar

Azwu d tezwut (Arhazaf Mohammed)

Azwu  d tezwut gan tidugamin n ugerwel(La révolution)acku adday ggadin ar sselfufuHn (Déraciner)isulam d iZeghran n isekwla, ar reddeln tigmma tilqqaqin(Fragiles).Igerwaln (Les révoltés)awd nitni ar ssukufn iZuran n imeslakn (les conquérants)ibrraniyn.Maca man ibD illan ger uzwu d tezwut ?Tameggarut ar tsutul g wansa ,ar teggafey s ijjeyal aha ar...
Ɣer uggar

Tazlgha n TIRRA rad tsnmili yan unmuqqar anamur issutuln f « tutlayt tamazight d tiskliwin nns : isastnn n DaRat n usmnDaw d tmukrisin n umutti s tirra

Tazlgha n imaratn s tmazight TIRRA rad tsnmili yan unmuqqar anamur issutuln f «tutlayt tamazight d tiskliwin nns : isastnn DaRat n usmnDaw d tmukrisin n umutti s tirra, gh wass n 24 dujanbir 2011 gh umSRi n imussutn iDfrn i uHanu n usghzznz d tmguri gh ugadir,aZTTa n twwuri ad rad ig mkad: Taylgi : Gh 9h30: AnnurZm  n unmuqqar. Gh 10h : Asunfu n watay. Gh 10h30: Tutlayt tamazight ..

Ɣer uggar

Dania Bensasi titrit Tamazight n Libya

Yat g tghawsiwin lli ittusenfalen g Libya tamaynut igatt mas-d aghulen imazighen gan ililliyen ad sawlen, iriren hucen fejjijen ! may ad darat 42 n useggwas n tkerrayt d tmmara d uzuccel n uhyud lli igan « Lqddafi ». Imazighen d tmazighin assa gan iderfiyen, izdiren ad skaren ay lli yadelli jjun s ur zmren adt skren may ad izrin. Ad nadj imeghran ad zrin s ixfawen nsen ay lli ingha Lqddafi gh ilibiyen akkw d imazighen fegh nit..ad akw nssfeld i Dania Bensasi…

Ɣer uggar