Home » Archive by categoryTasertit

Tafsut n tilelli, tabrat i tarwa n Sus (Iddr)

Ass ad ayt matnγ Imaziγn n Libya, syafan tilelli uggar nγ. Ad fllaγ ur iskrkis yan... ddrn sul tugt n anawen zun Lqddafi. Mqqar maya d Imaziγn n Liγya dar sn azrf uggar n wiyyaḍ ad ummrn (Etre heureux) s trnnawt nsn, smγurn s iεrrimn, timγarin, iryazn d tazzanin isn, lli aγ ifkan tawlaft (Image) n Imaziγn y-umẓn artum (Destin) isn s ufus, gn atig i tmagit isn..

Ɣer uggar

Rzmen iskraf n umddakkwl negh Bubker Lyadib.!

Zegh ass lli gh sellagh mas llan imukrisen g Tghjjijt ad nnigh d ixf inu mas rad ur ig w-awtas n imayasen (responsables) n tmazirt ann amer wi lli swwurinin g iger n izerfan n ufgan, iserfan n u ku yat d yan ad ddren g tderfit, tilelli d ad ig umdan (peuple) g tghjjijt ay lli ira, ur d ay lli y-as ran.... sellagh mas ittyamaz gw matnegh Abdellah bukfu, Habibi d wiyyad yaden nna sul illan ddu ifassen n tawunkt nna ur igin g iwtasen nes awd saha n ufgan, n umdan, n medden timgharin d irgazen, macc ass lli gh yyi-d ilkem uneghmis mas ttyamazt, ssnegh is ilkem lmxzen ay lli s ighal ist ilkem .. ad ittyimiz Bubker, d imddukkal nes, ad sul ur yili mad isawalen... ad ttun medden maf mmaghen, ma f ddren, mad gan ...?

Ɣer uggar

Tawada n tuwja n uslmd g TATA

Tsnmala tuwja n uslmd g Uqbil n Tata, tamazirt n ugrawal Hmad gw Ugwlliz, igan yan g irgazn n Uzarug, tsnmala yat twada  ass n usamas 21/03/2010. s twisi n inlmadn n tsggiw n Tata, inlmadn ffaghnin s Usuk f ad sawln f uzrf nsn g tghri, am...
Ɣer uggar

Tinmel: Anu n umazigh iccatt sul y-ilf n us3errb ..!

“Anu umazigh” mek lli s ar ttiyenna, yat tinmel (ecole) g tqbilt n Ayt Rxa, Tiznit… tinmel g udrar da g is aqrant tferxin d iferxan n w-asun ad (Village) ad d yuckan nger taqbilt n imjjad d ayt Rxa lli ittussanen g umzruy… Tizi nna gh zrigh...
Ɣer uggar

Aselway Obama, Arraz Nobel n ufra.

Ittufka w-arraz (prix) Nobel n ufra i uselway n Marikan Barack Obama asenti (Debut) n ktuber ad izrin, ig may ad asissen (Recognition) gher imasayen (Responsables) n w-arraz ad f ay lli-d yiwi Obama ur-d ghas i tmurt (tamazirt) n Marikan, macc ay lli-d yiwi i y-umadal s timmad nes (kullu-t). Zegh ass lli gh-t isti umadan n Marikan d aselway, lli gh isawl s uggar n 4 n imlyunen n iwdan (medden) nna d yuckan tikkelt izwaren g umzruy n istayen n Marikan s tfuugla n unnurzem n uselway, ar izmmuzzal imzwura lli n iluh g wurti n tsertit n taddart tamllat (Maison Blanche) mnid n umadal, s yat tguri, rad inigh mas istahlla Obama arraz ad acku...

Ɣer uggar

Adlis Amezwaru n Usadaf Amazigh.

Idi d usadaf Amazigh i y-zerfan d tlelli yan udlis nna yura usalmad Hmad Asid ig as s isem: Tasrtit n usfttu n tghawsa tamazight gr umyaqqan asrtan d tsrtit n wammay. ig warra y-ad amezwaru n ger tindfar (series) n idlisen lli radd yack af ad nheyyl ineghmisen nna s sghawsan medden lli iswwurin g iger n izerfan d tamaght f tngaddayt d tdimukrasit huma (af ad) ad ttakwzen ar fessin (analyse) ku mad iwalan uggugen n umukris Amazigh lli isenfalen udem kar igan ass...

Ɣer uggar

Adlis Aberkan (Said Bajji)

Said El Mahroug, ittyussanen s Sifaw, yega yat tdugamt mqquren n tmmuzgha gh Libya. Yiwes g tlalit d tenflit n ufrak s tmagit tamazight, yeg sul, iggi n uya, tafaska tamezwarut n ufrak ad, lligen gis ifel tadusi urta n ifel iman. Illul gh Jadu (Asun gh Udrar n Infusen) gh useggwas n 1946. Zegh timêzzi nnes ad tmatti tuwja nnes s Trablus, zdaghen gis. Tamdint ad...

Seg: www.mondeberbere.com
Awked (Telecharger) Adlis Aberkan

Ɣer uggar