Home » Archive by categoryTamdyazt (Page 3)

Asimɣur n dda Ɛebdella Ḥaman (Tiddukla Numidya n Wehran)

Tiddukla Numidya n Wehran tra a s-teg tajmilt i dda Ɛebdella Ḥaman, s yiwen wegraw adelsan ussnan ara yilin ilmend n “Tefsut Imaziɣen” d “Tefsut taberkant”. Ɣef waya, i waya, la d-nessutur si kra n tin d win yessnen Dda Ɛebdella Ḥaman neɣ yeɣra kra seg wayen yura umedyaz-a/amyaru-a ad aɣ-d-yazen awal-is, neɣ tamuɣli-ines, neɣ tanaga-ines, neɣ azɣan-ines… Nessaram a d-yili waya s teqbaylit neɣ s kra n tmeslayt-nniḍen n tmaziɣt. Tajmilt-nkent, tajmilt-nwen meqqret, Gedha yes-wen...

Ɣer uggar

Tacckart inu

Tacckart inu a tacckart inu tacckart inu a tasmunt inu illa gim ulug ula adlis tlla gim tghda ar tsnum iDrfan ula tisfDin ar tsfuD ibrcman kmmin a tasrramt srum ikrrajm ikrrajn n iklan klu-w-at acnyal gat as azggwagh titrit adali ...

Ɣer uggar

TaDfi n waTTan ngh d tamdyazt yuru uZngig taru nttat tamimt!

Ilul-d gh usiru n tazezwlt n Centre imprimerie gh ayt mllul yan udlis amaynu n tmdyazt bahra immimn ifssusn s tguriwin ns d izlan ns. Tadla ad n tmdyazt  tamaynut tga tixfddit n umara ngh a3rrim mass Abdslam Bumisr da nn igan iZmuZZal ns zwarnin gh igr n tirra d usnflul iZZu nn gis izlan mmimnin, ig wamud ns tujjut n izlan ismurign s sin iskkiln win ulatin...

Ɣer uggar

«Tinu» n mass Ouagrar tga sul tingh

Issufgh d umdyaz imqqurn mass Mohamed Ouagrar yat tadla tamaynut n tmdyazin mi isti s ism: tinu. tawckint g llant 56 n tasna tuma snat tmdyazin imqqurn immimn igan tarzzift i tawtmt, ig asnt s ism: tinu d waZ. tazwart n twckint ad iskr tt uslmad Hassan Raqbi...
Ɣer uggar

Khadija Ikan tzuzzr fllagh “Tujjut taqburt”

Tagara n mad yad tssufgh tawckint ns izwarn asggwas n 2009, tg as ism: iludi, tg akud ann yat g tackinin izwarn gh usnflul n tmdyazt tawtmant ittyaran gh sus, had massa Xadija Ikan tzzga dagh aDar ns g ubrid n tirra d tskla lligh dagh tssrgha yan...
Ɣer uggar

Lahcen Zaheur yuls agh “3ica mu ighd”

Iffgh d I mass Lehcen Zaheur yan udlis amaynu zg tzrigin n usinag agldan n tussna Tamazight, adlis ad iga yat tfust n umiyn d tnfusin n tmazight lli ismun mass Zaheur g gh kra n tmizar n sus zund ulmbark d mammas d tarbit n ugjja d...
Ɣer uggar