Home » Archive by categoryTamdyazt (Page 2)

Akwttay (Ayad Falih)

IH ! ukan a y-adrar ula tiddi nk Manza latr n iznkaD Manza ussan da zrinin Aggisn hyuv vir imik Yut iggig tirrict n unlli iDr udfl f igidar n w-ul asatur lli f tggawr ar xllan...

Ɣer uggar

Urar n tudrt d tmattant (Ayad Falih)

Gant tirra tudrt… Ibidd ufgan gh uzrrar n tmattant Issulm TiTT i tillas n y-ill Ar ittmnid taziDart n ussan D udmam n twargit ur iZiln Issfld i tghuyyit gh tiddad n yiD ISud uSmmid gh tagant d izughar Akwyn uglan f tirct nk a y-akal...

Ɣer uggar

Atrs (Ayad Falih)

Afus yugi wayyad …. Iknud ul inu ar issa gh tghufiwin Bddn w-ussan tiddi n ilattayn Ar isghal unzgum tiyyiDs s unlli Tdiw tuZZut n lghrd Tg asklu itagant n tudrt Ig ufgan asqqur i lixrt Tucaf zDant ma izrin Iswingm isrs iwutta f utrs...

Ɣer uggar

Ijiwjiwn n uhyyaD -2-

Amza at awal inw hati gix ahyyaD ur gix aghabalu n wurar nx asggwrd iska nix a nn-arm tawuri n-umdyaz imil iggurad isi yi yuf uzerg iZDa y- awal n-id lalla gin as atig ig tifalatin n wurgh x umggRD imik ad n-ssum lahi yi y-aRmmad...

Ɣer uggar

Ijiwjiwn n uhyyaD -1-

Amz at awal inw hati nga ahyyaD kul ma iZZa yan i ratt sul ikerz igit timimin ngh akw ig afrZiz ra is ig asafar nx as ig aRmmaD tudert tgit aZeTTa ilan atig ya ighwin ifili ns ira at sul izlg ignu timlsit ntel x uSmmiD...

Ɣer uggar

Fad n iman ittaddumn s tmqqa n izlan

Tffgh d ussan ad g ugadir yat twckint n tmdyazin nna ismunn sin imdyazn gh yat tirmit tamzwarut: mass Abdellah Lmnnani d mass Mohamed Oussous. tawckint ad tga s ism : timqqa n fad. Tawckint tga zg tZrigin n tmsmunt n isuraf gh ugadir, gis 64 n tsna, ttyara s uskkil alatin.

Ɣer uggar

Zuhra LFIKHI tskr agh timlillay n tmdyazt s tmdyazt!

Tamdyazt tawtmant ar ttbughlu ar tzuzzur tujjutin n izlan ns gh igr n tirra d usnflul, ar nn tZZu amud ns, tut nn s iZuRan n usyafa ad nn izdgh ulawn n imghran, irgagi nn usyafa nsn. Tamdyazt tawtmant tmmim tfssus mklli ifssus usyafa n tawtmt, izlan ns ar agh ttawin s yan umaDal yaDn tizi lli d inggi usnflul ns imun-d d taDfi n tguri igh tZZay ula igh…...

Ɣer uggar