Home » Archive by categoryTamdyazt

Isefra si Geṭyan

isefra-si-getyan Issufɣ-d Mass Khellaf Difllah yat tadla n umarg issaɣ as "Isefra si Geṭyan" , adlis ad ar isawal xf Tmurt, Tayri d tudert g udrar n Geṭyan. Tabɣest yehlan i umedyaz nneɣ , D awalen Nnubbin-d seg iman d wul yezzin .

(Massa Khadija)
Ɣer uggar

Tulleght Yullghen

tulleght-yullghen

Iffeɣ-d i yumara amaziɣ seg Arrif Ɛli uccen neɣ mek lli s ittussan "Bu Ɛli Twasn" yan udlis amaynu nna mu iga s isem "Tulleɣt Yullɣen" ig udlis ad amezwaru n umara. Seg Tizrigin n Tmesmunt n Massinissa g Lḥusima. Tawlaft n udlis ti n unaẓuṛ amaziɣ Ḥmad Ɛbdelxalqi.

Ɣer uggar

Tilila n w-awal (Karim Amdyaz)

Snfl a tasa taguri snflyi g w-awal awal d itkkan illi ran ilkmn urd lkmn righ ays nml madyi skrn imlyi ghd nttan illi ghagh nnan ayouz nk d in ghiyi sdullan han ur gigh sidi hmmu ttalb ula ndrkas d uzayku ntta d id blqasm d ifln awal n imurig alghchim art ittagz urar...

Ɣer uggar

Ass Amadlan n Tmghart (Brahim Oubella)

Tnkr tghuyyit iggut ma yums uzmz ad ittrs f ul ns ku yan ka inna : “gix”, yasid amchad ar isnuful lahh akw a tawngimt aman madd nzuzzur i twallin ad ax mlnt mani gh lahh abrid ax igan ays awnx ******* tamukrst talli gh gan mddn imzlad...
Ɣer uggar

Inas i Loudaoui (Ali Khadaoui)

Bismi ellah d anjdi n’ait u assammer ay nga Anaâzza umatnx inix yan ayd ak nga Illa uzayi ula umyill illa da uyussi dix Da yaIlla  ussoussi da yalla irifiyn s ilgnan Ha ussdrat yuzzld id utdght yall s uqjdim Loudaoui ur as nghiy i tassa ns zrind anzgum Ennani imazighen ismmughi ul ngh ighus g uheddiq Mer tannit Mimoun d Aggor id idammn as alln ur dmin...

Ɣer uggar

Tga tguri tislit, ig 3yyad Alhyane isli n tmdyazt s twckint tis snat.

Mass ayyad alhyane iga itri n tskla tamazight g usggwas ad izrin n 2011, yiwi tasmghurt n umzgun lli as tfka tzlgha n tirra, tDi as d adlis nns "tawargit n ufgargan", mklli d issufgh yan udlis ifulkin f usnmarra n tmazight. Hati d issuda d dagh ayyis n tmdyazt, issufgh d tawckint nns n tmdyazin mi isti ism ad: tga tguri tislit, ig as iD imilcil. tawckint ad..

Ɣer uggar

Kra ikwmmazn

Ðuf-iy yak ur ar jellugh ... afra ur sul as tekđugh, gh-id tayri ur tga amr aduku, Ijla yan yuss uduku ig war-ađu. Ðuf-iy yak ayda ur ar sgudigh … fad netta ka iy sul itgumn...

Ɣer uggar

Nra ad agh ttut a y-awal (Ayad Falih)

Nlla nn gh usghn n unzgum ar g is ntbrram nasi tizzla s tighit nnun a gar anlli nini ad agh ur izri ma f nghawl niri ad agh ttut a y-awal ad agh ak sul ur yaddr yan ng zun-d yan gh inmmudda n ismdal ula ar nsyigis anlli y-ad ingabaln d winnagh nsurf i y-ignwan nfl k a y-awal kyyin d umawal...

Ɣer uggar