Home » Archive by categorySsagh isem Amazigh

Nttu k a y-angaz, nrwi taggwlla s ufus..

Zrigh tt lligh tkka afus Nikkin,d tawja nga as afus Ku yan yall s rbbi tidiklt nnk a y-afus Angaz yumz adar ula afus ktigh a immi is km sayagh afus tufawt tkka-d ignwan tsmd i tmgna n ufus taghuyyit n tlalit tzuzzr tummrt gh izuran n ufus nttuk a y-angaz,nrwi taggwlla s ufus...

Ɣer uggar

Tikkelt yaden, ittugdal y-ism n “Anir”

Gw matnegh Larbi Douch Amasus, akarikatur g Umaynu d unazur izilen netta d tmttutt nes ufan-d ixfawen nsen g tkrrayt, ussan ad ur-d is ukren, nghan negh ccan ayda n kra ! is helli ran ad stin isem i w-arraw nsen "Anir Douch" (Amasus Amzyan). zun-d igh ur igi may ann azref nsen ...! Nra ad naws i gw matnegh Amasus, nall as atig lli gh ibidd d uzref nes immagh fellas... wi lli ibidden gh ubrid n Ssi Amasus d tmttutt nes, ur rad awin amer ay lli iwin wi lli ibidden g ubrid n gw matnegh Ssi Abdellah Belhoussine, Brahim Oubella, Abdellah Elbahi, Mhamed Bouhouch d wiyyad...

Ɣer uggar

Iklan n ungaZ

Mmuttigh-d ggwdgh… tumZ iyi trgagayt ! ifri yas ul ig taghuyyit… trwl…tzgr nn adis iffgh d ughlighl gr ughZdis ifl nn gis istghan, ifiss...

Ɣer uggar

Ssagh isem Amazigh

G umussu Adelsan Amazigh ass a, ar enn nttafi medden nna iddren d imazighen ma d kkan g tudert nsen…, righ ad inigh medden nna iddren gan imazighen gh kra igan tasga g tudert nsen…. da ttaran s tmazight, ar sawalen s tmazight, da ttiriren s Tmazight, ar...
Ɣer uggar