Home » Archive by categoryIsuraf zwarnin

Aggas n tayri n iman (Khadija Tudert)

Idda iyyi idda wada righ
amacc hann ul inu ayad gh llan
mla nufa a winu ad k nzr
ad ak nini kiyyin ka ad darngh
ahh a yaggas nm a lmut n wada ssngh
is ur ra sul annigh zud nttan
is ur rad irgh amr nttan
ahh a tayri n iman igh llan gh wul n yan igllin rad allan
rad allan ar igh as imda ...

Ɣer uggar

Amaynu ingi-d

Asif ingi-d yusi-d aman a yan iran
Ad g is isswa gh izughar tilli rufanin
Asghar immghi ajjig ifsa kullu f akal
Wanna ddar tawala gh aysusuy rwahat
Asif ingi-d izrgan hyyln i w-aman
Wanna ddar tawala ad isswa ma s a ttqqln
Amaynu ingi-d, yusi-d awal a yan iran...

Ɣer uggar

Tamazirt n yan ! (Mustafa Bulidam)

Mennaw g itun ad agh-d ittaznen tamdyazt, tallast, d tirra yaden macc urenn zrint 40 n tguri, ay lli y-agh ittggan amukris g yat tsga, ig agh g yat yaden tumert... Amukris acku nra ad ttaran imaraten kigan, af ad giddint tasniwin n tsghunt ad, Tumert acku ur jjun rad nrar wanna yuran s Tmazight akkw, mqar yura ghar taguri lli y-akkw idrusen...

Ɣer uggar