Home » Archive by categoryAssimghur

Asimɣur n dda Ɛebdella Ḥaman (Tiddukla Numidya n Wehran)

Tiddukla Numidya n Wehran tra a s-teg tajmilt i dda Ɛebdella Ḥaman, s yiwen wegraw adelsan ussnan ara yilin ilmend n “Tefsut Imaziɣen” d “Tefsut taberkant”. Ɣef waya, i waya, la d-nessutur si kra n tin d win yessnen Dda Ɛebdella Ḥaman neɣ yeɣra kra seg wayen yura umedyaz-a/amyaru-a ad aɣ-d-yazen awal-is, neɣ tamuɣli-ines, neɣ tanaga-ines, neɣ azɣan-ines… Nessaram a d-yili waya s teqbaylit neɣ s kra n tmeslayt-nniḍen n tmaziɣt. Tajmilt-nkent, tajmilt-nwen meqqret, Gedha yes-wen...

Ɣer uggar

Tayafut n tsmghurt n tzlgha « Tirra »

Ass n ssbt 25/12/2010 gh ul n tffugla igguran lli tsnmili tzlgha n imaratn s tmazight ad tssinf addal f ismawn n i3rrimn imsnfluln lli umZnin tasmghurt ns n tskla Tamazight gh tmdyazt ula tullist. Tasmghurt imqqurn n “Tirra” : Gh  tmdyazt: Tiwi tt ultma tngh massa Rqia Touw s twckint ns n tmdyazin “Tasudmt tabrkant”...

Ɣer uggar

Tabratt i w-aylal imlafan dada Ali Azayku.

Dadda Ali kyyin a y-aylal ignwan isrsn asddi gh w-akal imlifi ad yayel Tfeld «timitar» i w-ayyaw nek ad ur jllun gint as asafar n tiggas ad ijijy aTTan Tgit aylal ikwlan gh w-ul ngh, tiwargiwin gint «izmuln» ur ittafuDn s iBaDan d ussan TuZZumt n iskraf agh tzuzzert taDDangiwin...

Ɣer uggar

Af ad ur nttu Amghnas Hasan Ibiqs (Tudert)

Nra ad nsawl f yan umghnas gh imghnasn n tamazight, wa lli innan isul ar ittini i willi iran ad agh gin d zund ntni, willi iran ad nasi asafu n l3uruba s uflla, willi iran anzri amzruy ngh ng winsn nasit s oflla…ar asn ittini uhu nkkin...
Ɣer uggar

Aselway Obama, Arraz Nobel n ufra.

Ittufka w-arraz (prix) Nobel n ufra i uselway n Marikan Barack Obama asenti (Debut) n ktuber ad izrin, ig may ad asissen (Recognition) gher imasayen (Responsables) n w-arraz ad f ay lli-d yiwi Obama ur-d ghas i tmurt (tamazirt) n Marikan, macc ay lli-d yiwi i y-umadal s timmad nes (kullu-t). Zegh ass lli gh-t isti umadan n Marikan d aselway, lli gh isawl s uggar n 4 n imlyunen n iwdan (medden) nna d yuckan tikkelt izwaren g umzruy n istayen n Marikan s tfuugla n unnurzem n uselway, ar izmmuzzal imzwura lli n iluh g wurti n tsertit n taddart tamllat (Maison Blanche) mnid n umadal, s yat tguri, rad inigh mas istahlla Obama arraz ad acku...

Ɣer uggar

Amasus: Anazur n ukarikatur Amazigh

Larbi Douch, Amazigh, Amasus,  d ismawen yaden… mek ad as ittussan urgaz ad lli bedda iswwurin g useklu, iga yan g medden imzwura lli ismussen Tamazight/Tifinagh g tmdint n Kaza (Anfa), seg tazuri g timimin  g yat “la patisserie” n Gauthier lli gh ar ikwlla ay nna isker...
Ɣer uggar

Aicha Alhyan: Yat tmghart g umalu

Yat gh tmgharin lli iwsnin gh uzazu n tghnsa gh isggwasn n 90, tizi lli gh drusnt tmgharin gh umussu adlsan amazigh; teg Aicha Alhyan yat g tmgharin lli s tsenti (tbda) ANCAP igh ur illi matt issnen (Association Nouvelle de la Culture et des Arts polulaires) (assagh...
Ɣer uggar

Ad nekwti Ssinatur Edward Kennedy

Ur jjun ghalegh yan w-ass is rad aragh s tmazight f kra n wudem asertan (figure politique) n Marikan, macc ass a, lligh agh ifel Ssinatur Edward Kennedy lli dar 77 n useggwas dat lli gh immagh d tmadunt n lkansir (Cancer), ufigh d ixf inu righ ad...
Ɣer uggar

Adlis xf Mohamed Chafik (Anir Bouyaakoubi)

Iffegh d yan udlis izilen nna yura unlmad (Amehdar) ittheyyalen i Doctorat g Fransa, Lahoucine Bouyaakoubi Anir xf usalmad (professeur) mohamed chafik, Anbdad n idles d tussna tamazight g Tmurt n "Lmeghrib/Lmerruk". Adlis ad iga tizrawt (etude) xf usalmad negh d tirrugza nes zwarnin af ad ibidd umussu Adelsan Amazigh immagh f tutlayt d w-awal amazigh g tmazirt negh ula izelmd n ifriqya y-akkw...

Ɣer uggar

Matub Lunes: 11 n useggwas yad (deja) !

Ussan agi (ad), ar sfuglan imazighen an da ma llan (inn gh llan) s uktay wiss yan d mraw n lli gh agh ifel Matub Lunes… wan tizi y-ad g useggwas n 1998 ad mdint tu?kayin n gar ( Evil) i y-una?ur (Artiste) negh ameqran mann ur yaggugen...
Ɣer uggar