Home » Archive by categoryAneghmis (Page 7)

Tamaynut n F?ansa Amaris Amaynu (Bulidam Amaynu)

Tskr tmsmunt Tamaynut-Fransa agraw nes yuman, as n 24.05.2009 lli? zrin imlta? d imslan anqis n tskla d unqis n tdrimt mcackind fellatsen . i démission uslway d unsa ns n tslwayt lli s tin ikkan iga t Bouhouilli. isti ugraw aslway amaynu a t igan Oummsoud hassan i?li amaris nes i useggwas d ikkan mnid...

Ɣer uggar

Ussan n Tussna Tamazi?t g I?alya

Tsmadraw tkafut Equilibri “Libreria Equilibri” ? Milano – s twisi n tmsmunt “Agraw Adlsan Amazi?” g I?alya – kra n ussan n tussna turg tn i tussna tamazi?t, tsnti tme?ra y-ad ass n 18/5/2009 s usfser n kigan n tullafin n tmizar n Tmaz?a , yusitn ufutugraf Luigi...
Ɣer uggar

Tamaynut Anfa, ass i y-imzyanen

Rad tg Tmagrawt Tamaynut n Anfa, Tifelwin rzemnin ass n 10/05/2009 g taddart nes g Anfa, seg tiss 9:00 Tayelgi (zikk) gher (ar) tiss 16:00 tadggwat (tazzdwit). Ass ad, rad ig yat tmelda (occasion) nna g rad izdiren ihenjaren (tazzanin) ad mlilin (mmiqiren) d y-idels (tussna) Tamazight lli...
Ɣer uggar

Talalit n usadaf Amazigh g Anfa

Isker usadaf Amazigh n izerfan Agraw nes Ameskar Amatu ass n 27 Ibril 2009 g tmdint n Anfa; lli gh sawlen imeghnasen nna d iddan s ugraw ad nger atsen xf uzrf amatu mcackin-d fellas, stin ger asen Amaris nna g illa :

Mass. Abdellah Hitous Amara y-Amatu
Mass. ElAdaoui Lhanafi Amezza n umara y-Amatu
Mass. Hmad Assid Akaram n usmal ...


Ɣer uggar

Tafsut g Itayla (Anqqis: Absus)

Ass n Acur 19 Abril 2009, isfugla "ugraw adlsan amazigh g Italya " (ass. culturale berbera) tafsut n imazighen gh « tgmmi n tusniwin n umadal »(casa delle culture) g Milano . Yuckad umussu ad f ad issimghur imghnasen lli sfaskanin fkin talalit i tfsut n imazighen g dzayer, ig ula tizi gh tufkkan kigan d isisfiwn y imzddaghen n Milano f tussna n yan gh imadan imzwura n

Ɣer uggar

Anmuggar n Tussna Tamazight di Ustralya

Rad tg Tmsmunt n Imazighen n Ustralya (Australia) yat tdggwat g ufestival (Anmuggar) n Tdelsa Tamazight ass n 16/05-2009 g umsri (Hall) n tghiwant n Tmdint n Leichhardt i Lmend (a l'occasion) n Tfsut n Imazighen.

Ɣer uggar