Home » Archive by categoryAmarad

Malala Youssefzai: Tafruxt inran Taliban.

Tlul Malala gh tsga n Swat gh Pakistan ass n 12 Yulyu 1997, lligh dars yan d mraw n useggwas, tsenti (tbda) ar ttblugiy i Radio n BBC  tutlayt n Urdu ar tsawal xf tudert ddaw n tsertit n Taliban gh w-asif n Swat s umata, d uzerf...
Ɣer uggar

Tamaynut France Tamrawt Tamzwarut 2002-2012

Ass n 1 avril 2012 gh Clichy (Fransa), rad tsenmilli Tmaynut n Fransa akttay n tlalit-ns wiss mraw (2002-2012) Akttay ad tra gis Tmaynut n Fransa ad ig wad gh rad sawelen f Tirmit n Tmaynut n Fransa, d umzruy n imzwag Ichelhin gh tmazirt n Fransa maya nn af rad thhi Tmaynut n Fraansa yan udlis isawalen f tghawsiwin ad, iga amzwaru gh wanaw-ns, awsn gi-s tugt...

Ɣer uggar

Tiwlafin: tawckint n tullisin n mass Omar Haidar

Mass Omar Haydar, Darat n mad d iDi sin idlisn nns: tuzunt n wazzan (2010) d ihaburn n tayyu (2011), hati issufgh d dagh gh usggwas ad n 2011 tullisin nns mi issagh (tiwlafin), tullisin da gh imla mass Haydar is izzga tawada nns gh ubrid n tirra n wallas, gant nit mklli isskan ism nnsnt tiwlafin f imukrisn n tudrt d talla d ugdud d iman agwnsan...

Ɣer uggar

Tamatart n ili d tudert (Arhazaf Mohammed)

Ili ikkar s ughnan (Les créatures), ha afgan, ha amudar, ha imghi, ha ibersi (La terre), ha islli, ha azara (La mine). Gan mennaw, mzarayn g udm, inil (La couleur) d unacit (Le volume). Asag nugga ghif yan usakin is illa hat is t i neZra, negh nsella as, negh t i nedma (Concevoir), negh negger as (Toucher). Illigh nenna illa izm hat is nekka neola t g yan wansa meqqar ur sul da t i nttiZir gh usatay (Le contour) nnegh. Adday yini cra n uwssar is ikka dat as yan udendum (Le fantôme) hat is t idma....

Ɣer uggar

Tga tguri tislit, ig 3yyad Alhyane isli n tmdyazt s twckint tis snat.

Mass ayyad alhyane iga itri n tskla tamazight g usggwas ad izrin n 2011, yiwi tasmghurt n umzgun lli as tfka tzlgha n tirra, tDi as d adlis nns "tawargit n ufgargan", mklli d issufgh yan udlis ifulkin f usnmarra n tmazight. Hati d issuda d dagh ayyis n tmdyazt, issufgh d tawckint nns n tmdyazin mi isti ism ad: tga tguri tislit, ig as iD imilcil. tawckint ad..

Ɣer uggar

Aghrum “irZagn tullisin” n Elhabib El faqqih

Had tawckint n tullisin tamaynut s tmazight tffgh d ussan ad, tga s ism: "aghrum irZagn", yura tt mass Elhabib Elfaqih, gis 70 n tasna, ittyaran s uskkil alatin, tullisin timzwura n mass lfaqqih gant tamatart n mas tssnta tskla tamazight gh usays n wallas ar tkkat s iZuran...

Ɣer uggar

Igj n yan unaZur akeswat (Mohamed Aghazaf)

Ffir ulaghiz nnes t isgen g ijyi ikZo ubeytl asirm n usggwas amaynu cammla am g usggwas lligh izrin. Ur ikki cigan ghif tlalit n usggwas 2961 alley ilkm agh udul (information de mort) n igllin Mbarek Ou Loerbi Nba. Ur ar nettemdaz xas imiq n wussan day...
Ɣer uggar

Aseggas Amaynu Amggaz !

Iga useggwas Amazigh, negh ay lli mu nttini: id n innayer, tagwlla n innayer, Hgguza d ismawen yaden yat tmeghra lli s d iqan imazighen ad is is sfuglan kra igat yan s tgharast nes, mek lli nit yadelli s is sfuglan at dar negh zikk ula ass a, macc ass a, Asggwas Amazigh ur sul g is helli nri ad ig ghas tamelda y-ad nna gh ar ttmunen medden, tawja, ayt taddart, ayt w-asun (Village) negh akkw tajmaat… macc ass a, darat ay lli d ibbi umussu adelsan Amazigh gh twada nes, iqan-d useggwas...

Ɣer uggar

Tazlgha n TIRRA rad tsnmili yan unmuqqar anamur issutuln f « tutlayt tamazight d tiskliwin nns : isastnn n DaRat n usmnDaw d tmukrisin n umutti s tirra

Tazlgha n imaratn s tmazight TIRRA rad tsnmili yan unmuqqar anamur issutuln f «tutlayt tamazight d tiskliwin nns : isastnn DaRat n usmnDaw d tmukrisin n umutti s tirra, gh wass n 24 dujanbir 2011 gh umSRi n imussutn iDfrn i uHanu n usghzznz d tmguri gh ugadir,aZTTa n twwuri ad rad ig mkad: Taylgi : Gh 9h30: AnnurZm  n unmuqqar. Gh 10h : Asunfu n watay. Gh 10h30: Tutlayt tamazight ..

Ɣer uggar