Home » Archive by categoryAfccad

Tflagh Rachida ass a !

Tflagh Rachida Ifrich, Tamazzalt n w-ayyaw n Tmaynut Anfa ass ad12  Brayr 2012 tzger s tudert n usenfu, s ugmmad ann yaden n tudert illi gh rad tsunfu d wi lli dd tdru tadfi n tussna, d tutlay tamazight. Tga Rachida tamazzalt n w-afulki, afrak, abughlu, afrujju n tmazight swa gh ugens n Tmaynut ula berra nes, tmmagh tama n tmddukkal d imddukkal nes ad tamz...

Ɣer uggar

Inas i Loudaoui (Ali Khadaoui)

Bismi ellah d anjdi n’ait u assammer ay nga Anaâzza umatnx inix yan ayd ak nga Illa uzayi ula umyill illa da uyussi dix Da yaIlla  ussoussi da yalla irifiyn s ilgnan Ha ussdrat yuzzld id utdght yall s uqjdim Loudaoui ur as nghiy i tassa ns zrind anzgum Ennani imazighen ismmughi ul ngh ighus g uheddiq Mer tannit Mimoun d Aggor id idammn as alln ur dmin...

Ɣer uggar

Igj n yan unaZur akeswat (Mohamed Aghazaf)

Ffir ulaghiz nnes t isgen g ijyi ikZo ubeytl asirm n usggwas amaynu cammla am g usggwas lligh izrin. Ur ikki cigan ghif tlalit n usggwas 2961 alley ilkm agh udul (information de mort) n igllin Mbarek Ou Loerbi Nba. Ur ar nettemdaz xas imiq n wussan day...
Ɣer uggar

Rouicha immut.!

Immudda Mohamed Rouicha, Anazur Amazigh, yan gh isutar n y-irir amazigh g tmazirt negh ass n 17/01/2012 g tmdint nes Khnifra g Atlas Alemmas..., yuden unazur negh tigira y-ad bahra, tamadunt nes ur t tudji ad ismed i tudert nes g y-iger n tzuri... macc ifeld yat tugtt n twwuriwin s Tmazight ula...

Ɣer uggar

Amaynu: afcad i ult mat negh Xadija Arouhal

S tgudi igguten as agh d ilkem uneghmis ihercen mas tzger mas n ult matnegh Xadija Arouhal s usga y -ann yaden n tudert, Xadija Arouhal lli igan tamarat s lawan akkw tamdyazt g  "amaynu.net" Tawja n "amaynu.net" Timaratin, imaraten, Timdyazin, imdyazen, Timallasin, imallasen, ti-d akkw d wi-d ittaran, ar ttaznen(t) afcad nsen(t) d ikkan tasila n w-ul nsen(t) i Massa Xadija, d tawja nes...

Ɣer uggar

Tigllint n mas n xadija Aruhal.. tiwi tt tmttant!

Assa ad, txsi tifawt gh iman n mas n ultma tngh, tamghnast  massa xadija aruhal... s unghmis ad ihrcn, itbbin tasa n ku yan! ar ssirimgh ad fllas izzugz rbbi kigan d tmlla issifsus fllas tibDiT ns, ifk asn taZiDra iggutn nttat ula tawja ns s umata! Tamlla n rbbi fllas… ulawngh dim a ultma nu ...

Ɣer uggar

Afccad (TMESMUNT TADELSANT TAΓERFANT TIMATARIN)

ILKM-D AMARIS N TMESMUNT TADELSANT TAΓERFANT TIMATARIN ANEΓMIS N TMETTANT N SIN INAẒURN IMEQRANEN, AMEZWARU ISMUN NGER TAẒURI D TΓENSA IFEL AΓ Γ TEMẒI NNES, YAN Γ IGMAMN D INBDADN N TṢEḌMA SAGHRU BAND, NTTAN D MBAREK ULΣṚBI LLI NSSEN S ‘NBA’. WISS SIN IGA YAN UNAẒUR LLI...
Ɣer uggar

Mbarek Ulεerbi “NBA”, ger ifassen n Bab n igenwan

Izug ass n 09/01/2011 iman n unaẓur d umeghnas amazigh, Mbarek Ulεerbi “NBA”, s ger ifasen n Bab n igenwan ad idder g umalu n ufra d tamella nes. Mbarek Ulεerbi, anemghur n terabbut n uẓawan Amazigh “Saghru Band”, d anaẓur-ameghnas aεerrim lli mu yejder unezgum n Tmazight...
Ɣer uggar

Afcad n tawja n “Amaynu” i Ssi Oussous Munatas

Ilkem agh-d g Tsghunt n Amaynu, mas immut baba-s n Ssi Muhmmad Oussous Munatas, Amara y-amqran s Tmazight d usmmun negh akkw g tghensa Tamazight. S tmelda y-ad, ar nssifid i ssi Muhmmad d tawja nes mara-tt s isem n “Amaynu.net” afcad negh bahra izdgen ar as nettini...
Ɣer uggar

Afcad i trabbut n Izmaz

Gh ass ad 14/01/2010, tizi 4h00 n zikk , tiwi tmttant anazur ngh mqqurn, anbdad n trabbut n izmaz MOHAMED KHALDI BELYAZID, gh Tafraoute, khaldi blyazid iga gh inbdadn n trabbut n izmaz lli ifkan yat tidfi bahra iggutn umarg n trubba, trabbut ad lli d iluln aseggwas n 1974 yiws g is Belyazid s kigan n tmdyazin yat g isnt ar g is ittini:...

Ɣer uggar