Home » Articles posted by Uddmin

Ara d afus

Ara d afus
hak afus
ad dagh nemun ad neg yan
afus inw gh ufus nek
abrid
abrid aggiz nemun
ur akwen felgh
ula tfelt aghv tasafut
a ra nemyiwis

Ɣer uggar

Asdelfu n uzal

Nluled gh usirw n tkwssâd
Bbin agh abûd
Neqqed i tghuyyit
Teg akw sigh tudert
Tikwssâd f tkwssâd
Smutteln agh ussan gh tayyughin n tillas
Jaj n imi
Agh agh imecekel yils
Imcekel it
Negh akw ittubbay yils nna ur izm...

Ɣer uggar

Aseqsi izwarn

Yuza lâz tiremt
igas fad amawas
takat tjder ikhf nes
adû izluzza ighd n tdallit f imadan
azzan sul awkan ittctutul gh tallaght
amezwag ittun adâr nes gh umuddu
taghessa tlûhd aseqsi
maxx..
maxx...

Ɣer uggar

Asdelfu n uzal

Nluled gh usirw n tkwssâd
Bbin agh abûd
Neqqed i tghuyyit
Teg akw sigh tudert
Tikwssâd f tkwssâd
Smutteln agh ussan gh tayyughin n tillas
Jaj n imi
Agh agh imecekel yils...

Ɣer uggar

Amyawad n y-id

… Ssexsi tifawt ! Tenna iyyi t id gh umezzugh inw tsemed awal nes s imik n tâdêsâ ifssusen ar as ukan ttales teghlaghalt gh imezgan inw, nnigh as ad sul ur talset i tguri nna, hati iggut ma d fellam izrin d tillas ! Is ra d...
Ɣer uggar