Home » Articles posted by Rinas (Page 2)

Adjar n twargit

Ur yyi tgi ur as gigh adjar
jjun slligh i w-awal is mqqar
ad isaywul i infrutn d ma ttba
jjun sadmrgh I tghuri an idran
ar I ttay tasutin d tiyyad hbanin
ad awn inigh
jjun titt inu tiwid udm is
ula kkisghd ajjig fkghast s tirksa ...

Ɣer uggar

Taskkiwt n tbhirt: Guy De Maupassant (I)

Mkda ihuska uzemz, mmeklan ayt tb?irt d?ya, ilin in ? igran . ?uza, taskkiwt t?ama d f?nit tu??umt n unwal irrutn, yat tjaffut ittxsayn ddu tikint ?ad tfluffun waman ? iriwn is, nettat a? d ttagwm aman s a tssirid irukutn s tta?ilt, i? tekka mad tekka tlu? allen is xf tazzenbilin d itsur w-asidd n tafukt d izgern aser?m

Ɣer uggar