Home » Articles posted by Ouboubker

Idh n w-allen nm

Tg tZallit  yan g wassagh nm, dhfregh titratin n idh n waddur g wallen nm, ccukkugh tnt s ufus, ar ttamzgh addal nsnt… ZZulligh marra assaghn nm, kkesgh tifilit n isghann yadhn, sslsn iyyi unughn nm timlsa n Adama amzwaru, ar zrragh taddagin mmghinin f uZur n uffan,...
Ɣer uggar

Tazrurt tungalt

Ig w-ass ann yan g w-ussan, sfuglnt tillas n yidh ns tizi n snt, zmrnt ad aghulnt am tamyurt, ad ur flnt amr yat tzrurt tungalt n igniwn, tg tinigit f tsgni n yidh ann s ini ns, tzmummg zund ar ttini : ar timnili ! Tllem ixf ns,...
Ɣer uggar

Tawada n tuwja n uslmd g TATA

Tsnmala tuwja n uslmd g Uqbil n Tata, tamazirt n ugrawal Hmad gw Ugwlliz, igan yan g irgazn n Uzarug, tsnmala yat twada  ass n usamas 21/03/2010. s twisi n inlmadn n tsggiw n Tata, inlmadn ffaghnin s Usuk f ad sawln f uzrf nsn g tghri, am...
Ɣer uggar

Tifawin n Arrif: Tasghunt n Tskla Tamazight.

G ddu umalu n waddag n Usnflul Amazigh, agh d mmghin izuran n yat Tsghunt n tskla tamazight, yusin assagh n : ” TiFaWiN ” g ddu ufus n Massa Rachida El marraki g Arrif amazigh, iffagh d utthun amzwaru g tsghunt ad, tg Tsghunt n Tifawin, tasghunt...
Ɣer uggar

Zehra, Tajjigt n yan w-ul: timnghit n Marur.

Nger imirn zulnin s tadhfi n tzmi, aghd tmmghi, tg tawwargit tawraght,  ar tssnfal initn i tghrma n udm inu, tklu imudal n unnli inu,   tsmmghi laz n tayri,  mmnsgh s rs,  tsmmghi tizi nw,  tsmmghi tazdught inu,  trz iwtta n imirn n tlalit ns.Tzuzzr  tifiras nsn, tffer...
Ɣer uggar

Tissint (Tata) kra n w-ussan idelsanen.

Ar tsnmalay Tsnayt n Lquds g Tissint,Tata, kra n ussan idelsann, s tmlda n ikhf n usggwas amazigh, Idh n innayr 2960. g ddu iziwl n * TamazighT, mas n Tnflit.* Ar nsnimmir marra inbdadn f Umussu yad adelsan, lli isfuglen s Wass anamur: Idh n innayr amazigh 2960.d ukwttay n baba tngh afgrouch baba Chichung, bab n usafu ikkan f ikhf n tircht n Ufraoun. S tmlda...

Ɣer uggar

Uffan nm

Ar ismidig uzwu nm tifiras n irafan inu, ig fad astta n twwargit n tguri nm, lli nn ifln ifalan n waggu gh imawn n tkssad, ar brrin ammakn bukwdhnin s iznzar n tillas, ar asn ittagwm Marur aman ad ur tayyl tghssa nsn. Tg tguri nm tamnukalt ilssan unughn n ufssa abrkan, ar tkka f idurar n wawal zulnin s ufdaddu n izri nm, ar tssnbadh gh tmqqa, tanna d...

Ɣer uggar