Home » Articles posted by Munatas

Adlis amaynu: “Talayt n imandiwn” n Dahu

Hasan Dahu iwis n laxsas, ikcm d asays n tirra d tzrigin d idlisn zg waggur n taysi, lligh ismun umiyn n tsga n laxsas gh yan udlis n 120 n tasna, tssufgh t id tmagrawt tamaynut. Adlis ad iga yas s ism : « Talayt n imandiwn...
Ɣer uggar

Nkki d tguri

Zund nkki zund izi ittkrfn gh isasan n tguri nw zuzDgh ad sawlgh ad ngigh s imuzzar n tguri d wawal taguri izwarn da nn urmgh tssfagh d askiwn...

Ɣer uggar

Snat tutmin gh tsmghurt n 2M

Asays n tskla d tirra s tmazight iznZr ussan ad, snat titratin smrghant gh ignna ns, utnt s tifawt, snat tutmin ti3rrimin iwint tasmghurt n 2M n usnflul s udm ns amazigh slawan akkw tasga n sus: 1- 3aziza nafi3 gh tullist, s twckint ns n tullisin mi...
Ɣer uggar

Amdyaz

Imudda..
yuss abggas
s w-aggas..
yasi armmaD gh usgrs
d kra n izlan ittirir ul
s udinan utrs
idfr aylal ns
amllallay
ur sar ittrs!...

Ɣer uggar

Tagldit n tiggas – Med Oussous

Issufgh d mohamed oussous imalass ad izrin tawckint ns izwarn n tmdyazin, ig as s ism “tagldit n tiggas”. Arra yad ttyaran iDrisn ns s uskkil alatini d tfinagh, gis 103 n tasna d 21 n tmdyazt, iskr Mallal tawlaft n waddal ns, la conception ns tskr tt...
Ɣer uggar

Umlil d usggan n 3bdslam Amaxa

Issufgh d mass amaxa abdesslam tawckint ns izwarn n tmdyazin lli mi iga s ism “umlil d usggan”, tga arra ns amzwaru, tili gis tugt n tmdyazin ittyaran s uskkil a3rab d win tfinagh. Tawckint ad n amaxa tggr nn i kigan n tmukrisin n ugdud amazigh, tsawl...
Ɣer uggar

Imakrn n Tafukt (Aziz Blilîd)

issufgh d umdyaz a3rrim 3bd l3ziz blilid tawckint ns n tmdyazin tamzwarut lli mi isti s ism : «imakrn n tafukt», tawckint ad llant gis 33 n tmdyazt ittyaran s tgharast tatrart amunt 68 n tasna s uskkil alatini. tazwart n tadla ad iskr tt usalmad gh tsdawit n ugadir mass 3bdllah Muntasir s ils n tfransist.amdyaz ad yiwi asggwas...

Ɣer uggar

Azrf Akucam (Abdellah Sabri)

issufgh d mass abdllah Sabri ungal ns amzwaru lli mi iga s ism « azrf akucam » sg tzrigin n tmaynut ayyaw n ayt Mllul, ayyaw ad lli ifkan tagara ad atig iggutn i twwuriwin n tussna lligh yad iskr yan ufilm f ssida, ar ijjujad yat tmzgunt izîln ussan ad. ungal ad ifulkin gh tirra ns ula tagharast lli

Ɣer uggar

Uraw n umttâ (Abdellah Lmennani)

Amdyaz axatar lli yuru inzggan mass 3bdllah lmnnani yurri-d dagh s usays, iga-d amnay n tmdyazin lligh d issufgh tawckint ns tis snat, ig as s ism : « uraw n umttâ » 3bdllah Lmnnani amdyaz ad a3rrim issufgh-d yad tawckint tamzwarut s ism n “sawl s ighd” gh usggwas n 2003, mklli ittili tawuri gh usays n isinaryutn n tmazight yara kigan gh umnid ad zund wwid...

Ɣer uggar