Home » Articles posted by M. Garhou

Ixf n usggas

 Ilkm ukan ixf n usggas, s ighwli d wafa, ibidd gis,ar d ittanay illi v nn kullu izri, ar d ismuqqul id bayttar lli t yutn, ar d ismuqqul tt id rzagnin lli as mran inn,izr d ula tt id mmimnin lli icca, iggawr s akal, ar tnt...
Ɣer uggar

AsmmiD

Ghwlin d ifalan n tufawt n ughuri, awnt as d kra n tghlaghalin gh ddu usddul nns, yat tghlaghal ar as ttini:nkr awa, han izri uzmz… yat tghlaghal yaDnin ar as ttini: illa sul uzmz …. !ur yumz algamu  iyixf nns, issani s dar tghlaghal tisnat,yayl gh  tillas...
Ɣer uggar

Tacckart inu

Tacckart inu a tacckart inu tacckart inu a tasmunt inu illa gim ulug ula adlis tlla gim tghda ar tsnum iDrfan ula tisfDin ar tsfuD ibrcman kmmin a tasrramt srum ikrrajm ikrrajn n iklan klu-w-at acnyal gat as azggwagh titrit adali ...

Ɣer uggar

Tizzwit gh innayr

Akccum n innayr s ufugh n ujddig a tizzwa Di amt anfrad ad yasi asafar gh uzmz ad mmimn ajddig zund iDuDan gh ufus ad lli nw igh irzm ifk tujjut tawD g isn tzwit...

Ɣer uggar

Yan, Sin, KraD

Yan sin kraD nikkin digh s tinml Kkuz smus sDis ar akkw gis tlmadgh Sa tam tza sngh ad taragh Yan sin kraD ...

Ɣer uggar

Taddigt n tiyni

Iskkus gh yat tghirt, ar nn ittanay  agharas lligh zraynt tugt n tsgharrayin(voitures), ig lhal dar takwzin, ar nn  ismuqqul yat taddigt n ufrugh n tiyni, ighwli fllas ugdrur, yigut fllas lhs, ur sul ar fllas trusn igDaD, ula ar gis skarn igwdfan nsn, ur sul ar tsflid...
Ɣer uggar

immi nu

immi nu a y-immi nu tastwat gh ils inu immi nu a y-immi nu tastwat gh wul inu immi nu a y-immi nu tastwat gh tasa nu immi nu a y-immi nu kmmin ad iyi yurun...

Ɣer uggar

“Ka ar sul ittgga akkw!”

Iga yan u3zriy, ar ikssa i mddn ulli nnsn s tirmt, ar as ttinin: Hmmu n faDim . Yan t yaddrn ar ittini: is iga bla Hmmu n faDim! Ur t id iwint tmgharin f yat, igh llant gh tsukt, ar gis zrrunt tilikin nnsnt, kwsnt tiklmiw nnsnt,...
Ɣer uggar

Taghuyyit n w-akal

Ikka tt nn wakal, ijja, ighws, ar ismghay tugt n wanaw n tuga gh llan isafarn, imamn waman nns, igr gis ufgan izran, ikws as afrig, ig as amazir n willi, iDrs as tighuniw, ifk as azrf nns, ikrz gis tumzin tiqburin lli d imghin s waman n...
Ɣer uggar

Aghrum n uqddam

Ar dids tzi tmghart nns, ar as ttini: igh giwrgh gh ugdud n tmgharin, kun yat gisnt ar tsawal, ar ttini: inna wingh gh uxrbic!iskr wingh mkad, mkad !inna wingh: mkad, mkad gh uxrbic!imma kyyin ujjun iyi tnnit nnigh gh uxrbic!ujjun iyi tiwit inghmisn n uxrbic!ujjun asn tnnit ula nnan ak!is ka gig skrn wa d asn ittgan i takat !gn ifaddn s takat ar rqqan!dlhn i taqqurt !kyyin ur ar d ttawit bla alln bzgnin d tugt n imzan gh uqccab d uslham nk! is iyi tfart kra igat ass awigh aqccab nk s usggwrd, ar t gis tggwagh !ghik s t bbigh s uzduz...

Ɣer uggar