Home » Articles posted by Chouhad

Awal n imazighen

G tadliwin n umarg nes, yirir Ali Chouhad f tugtt n tghawsiwin zdinin d tudert n umadan amazigh, ig s mek ann yan g imdyazen drusnin nna igan Tamagit n imazighen d umenru (izhdi) n umarg nes tigira ya-d, Ali chouhad ur rad izdiregh ad fellas sawlegh g tazwart ad tamzyant lli urigh af ad ndru d imghran n umaynu tamdyazt ad, Ali Chouhad issent ku yan/yat, g tmdyazt ad lli gh isawl f yan usurs (Situation) g tmazirt negh lli gh tnbd (thkem) yat tawja amadan s timmad nes (kullut), gin amarg nsen d tsertit nsen d ughrum n ku y-ass n medden g tmazirt akkw... ad nadj imghran n umaynu ad ghrin tamdyazt ad lli y-ad yirir umdyaz Ali Chouhad g yan g w-albumen (Album) nes... -Agwilal-

Ɣer uggar