Home » Articles posted by Biksatas

Asmaynu n umaris n tmaynut Anfa

Tsker tmagrawt Tamaynut ANFA agraw ns amatu wiss tza, ass n 05/10/2959 amnaway n 18/10/2009 gh usayrur ns lli illan g tsukt n muhmmad wiss 5, uttun 67. Agraw ad lligh iwsn tuggt n imltaghn d temltaghin, d inbgiwn lli yumznin taguri sawln f ubrid n wayyaw n...
Ɣer uggar

« Adustur Amghrabi » d Tmagit Tamazight

Lligh iffugh umaghuz arumi g 1956, tmun trabbut lli mu ttinin « amussu anamur » nttat d lmxezn s teslwayt n ugllid muhmmad wiss 5 f umqqen axatar lli f rad tsku tanbatt tirsal ns, mcickin-d akkw f tebrida n taydyulujit n taâraslamt, sittin tamazight f usga lli yadlli ittafn imik n watig dar umaghuz arumi

Ɣer uggar

Amyanna d w Atay

Gh-inn, g wamur an ittwattun, g wass an bahra irghan…ur ilin anaw g umnid n waggur n DDAYHYA, ihban timmariwin n tasutin Agh inmaqqar umaynu d gwmas, ar ttirirn i tmagit tazidart g tswak ns ar aqqran tifras n tarmiwin n umazigh g ighwrban ns zzaln tazallit n usimghur d uzrkki g usays ns, gin tabrat iwin ijawwan i kaygat amazigh inn agh llan.

Ɣer uggar