Home » Articles posted by Atanan

Kra ikwmmazn

Ðuf-iy yak ur ar jellugh ... afra ur sul as tekđugh, gh-id tayri ur tga amr aduku, Ijla yan yuss uduku ig war-ađu. Ðuf-iy yak ayda ur ar sgudigh … fad netta ka iy sul itgumn...

Ɣer uggar

Righ ur ufigh

Righ nit a-k irigh a-y-agllid Mla s-ik ur kesudegh ul-ad inu Iksudegh-t igh ittgwreZ ar ittini uhu. Amar yufan a-k yiri a-y-amghar Mac ma mi gan ilghwman Wink, ass na tsghert ikhef-ad inu...

Ɣer uggar

Man-i ka nwades!?

IDgam uDan-ed akw medden Seg tagat Ass-ad rad akw dagh ddun Ar tagat Azekka ra-ed nit dagh aDun Gin tagat S ubrid llit-n ismuddun Ar takritt ...

Ɣer uggar

Ur-awn nnigh yat!!

Afra da tennam is-t tesgham a igldan s imadann imzlađ ar ukan itezdam tigttufin da ra-kwn issanf ar atig da tswam....

Ɣer uggar

Tumert n tirra

Tirra s tmazight
ul yađn ad g-iti smghaynt,
ar-yi tggant d unarag
n wakuc ifulkin
ar yi skwtaynt ifessi
igh ur iga tawssna
ur ad ig tamttant...

Ɣer uggar

HAN IMDYAZN AR-TN TEDFURN WAKUCN

URTA G-I? AMDYAZ
AR T?YAL? AD GE? ?ALB
AR TTARME? MA-D SGWDELN IGNWAN
AD KA ISSAN? MA RAD GISN NAGWI
TAF AD BAHRA NIRI IGNWAN
YUF-YI ?ALB S YAT TKERKST:
SKAR-AT MAD TTINI?...

Ɣer uggar

Ssa??d tazzit nek

Ut-at!!
Ut-at yi,
Bbej-at yi
S ma-s nn yad tssentelm Buda
Nekk ur yi issu?l
Is iga amazan n igenna
N kra ug?i?
Ne? amusnaw itti??zinn

Ɣer uggar