Home » Articles posted by amghnas

Afcad i trabbut n Izmaz

Gh ass ad 14/01/2010, tizi 4h00 n zikk , tiwi tmttant anazur ngh mqqurn, anbdad n trabbut n izmaz MOHAMED KHALDI BELYAZID, gh Tafraoute, khaldi blyazid iga gh inbdadn n trabbut n izmaz lli ifkan yat tidfi bahra iggutn umarg n trubba, trabbut ad lli d iluln aseggwas n 1974 yiws g is Belyazid s kigan n tmdyazin yat g isnt ar g is ittini:...

Ɣer uggar