Home » Articles posted by Amasus

Television n Tamazight

Tamazight ar swngimn willi nn iwalan
Ad awnt bbin idarrn ad takwit akal
Skrn dax agraw f ad anx inin ar imal
Ar snfaln ussan ad ur tallmt aqqllal
Yan ifrkn rad as ibayyn mani ira wawal
Awal igh g is ttajil tikrkas ay ann
Television kra g is ur-tn inn annix
Zud nit igh tlla zud ur tlli yuf ukan...

Ɣer uggar

Tinzi (H1,N1)

Tinzi y ad n ddurad is ghlbnt tufullus
ntta ba3da ncca gisn ar illi gh rmigh
ncca gisn ur htajjah an nssa asafar
ik nna gan igdad is hnnan a y-akal
lligh tut tin zi bu tagant ad nsyafa atthan
mann akkw itamn tagant attssalla yan
yuru yizm aylligh irmi ur icci yan
a yuru ubnkal ig akkw wakal isuqqas...

Ɣer uggar

Tarragt i tirgit

Ayyuz nnm amm ignwan a tafukt
kmmi ula y-aznzar nnm ifawn
nghli f udrar n tizi ar afa nns
nluh izri nu f ad annigh tafukt
ammas n irgitn agh ad ukan sufunt
luhndd aklulu f tizi fkin s isaffn
yummr usghar lli g is luhn aqqayn ...

Ɣer uggar

Tarragt i Munatas

Asnimmr nk a y-Usus lkmnd ayyuz fllak
taghlaghalt add iga f idrarn alligh-d lkmn
ifka t udrar i wayyad zund iggig d rrih
ibbi d isaffn ; ibbi d ill ur iddm aman
itri d isufan i y-ugharas sufund akal
manik rad iskr yan iran ann ighli s darun
mqqar ligh rric ur iqqadda zrigh titbirin...

Ɣer uggar

Wa lbrrad n sus…

wa  lbrrad  n  sus...
mnck n ufus  ak  ibrrmn, mnck n uhlig  n  yan
ad iran  ad g ikk  issa  atay  ur-k  akkw  i3mmir
wa  lbrrad  n  sus...
ifkak  ufus  i wayyad  rad kkwn  hwwln
igh k  isrs  yan  yasikwn  yan  arkwn  zmman
wa  lbrrad  n  sus...
ha  lbaca  had  lqqayd  had  l3aml
yan  g ikk  issan  ar-d  rmin  iflk  ibalak
wa  lbrrad  n  sus...

Ɣer uggar

Amaynu ingi-d

Asif ingi-d yusi-d aman a yan iran
Ad g is isswa gh izughar tilli rufanin
Asghar immghi ajjig ifsa kullu f akal
Wanna ddar tawala gh aysusuy rwahat
Asif ingi-d izrgan hyyln i w-aman
Wanna ddar tawala ad isswa ma s a ttqqln
Amaynu ingi-d, yusi-d awal a yan iran...

Ɣer uggar