Home » Articles posted by Lachgar Hmad Agwilal (Page 3)

Rouicha immut.!

Immudda Mohamed Rouicha, Anazur Amazigh, yan gh isutar n y-irir amazigh g tmazirt negh ass n 17/01/2012 g tmdint nes Khnifra g Atlas Alemmas..., yuden unazur negh tigira y-ad bahra, tamadunt nes ur t tudji ad ismed i tudert nes g y-iger n tzuri... macc ifeld yat tugtt n twwuriwin s Tmazight ula...

Ɣer uggar

Aseggas Amaynu Amggaz !

Iga useggwas Amazigh, negh ay lli mu nttini: id n innayer, tagwlla n innayer, Hgguza d ismawen yaden yat tmeghra lli s d iqan imazighen ad is is sfuglan kra igat yan s tgharast nes, mek lli nit yadelli s is sfuglan at dar negh zikk ula ass a, macc ass a, Asggwas Amazigh ur sul g is helli nri ad ig ghas tamelda y-ad nna gh ar ttmunen medden, tawja, ayt taddart, ayt w-asun (Village) negh akkw tajmaat… macc ass a, darat ay lli d ibbi umussu adelsan Amazigh gh twada nes, iqan-d useggwas...

Ɣer uggar

Tawargit (Arhazaf Mohammed)

Tawargit tga tadugamt n imal d ubrimal, ti-n untal zeg walag (La réalité), aseghnu (Le projet) ur ta yufin abrid s ili (L’existence). Ar ttemun d unuddem d icey.Tga tamnnida n walag.Tawargit tga asyar (Le fait de vider) n uy-dda ittukmern (Etre réprimé) . Yugi t umedyaz nnegh...
Ɣer uggar

Anezgum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Iseksew uselmad nnegh g ughanib nnes azggwagh, idma t ar isuddum s uZugh n inelmadn ikkan dar s zi kud issentey tawuri nnes.Mecta n yuk ikka inzez (Etre intelligent),  ar iserrey ignutn  (les problèmes) n usunDn maca gh ils aorab ur ar ittawey xas tibkkitin  (Les notes) timazdarin aha ur ar ittafa abrid s usaka asunan (Scientifique)  acku akesdu (Proposé pour le coefficient) n ils ddegh iga semmus...

Ɣer uggar

Anezwum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Illigh iswanfa uselmad nnegh zeg umlasay innughjef digh iddegh inmala ad yughul s tsinant tasmattagt.Ar ittexemmam ,ar itetter i Rebbi ad as irZem kra n tcenbit far ad irreftel,maca yufa ighf nnes dat umnus(Anezgum).Merday hilli  da ittemlasay d iberhac f ulmad n Tmazight .Ar ittejlan(S’ énerver),ar as ttergigin...
Ɣer uggar

Azwu d tezwut (Arhazaf Mohammed)

Azwu  d tezwut gan tidugamin n ugerwel(La révolution)acku adday ggadin ar sselfufuHn (Déraciner)isulam d iZeghran n isekwla, ar reddeln tigmma tilqqaqin(Fragiles).Igerwaln (Les révoltés)awd nitni ar ssukufn iZuran n imeslakn (les conquérants)ibrraniyn.Maca man ibD illan ger uzwu d tezwut ?Tameggarut ar tsutul g wansa ,ar teggafey s ijjeyal aha ar...
Ɣer uggar

Dania Bensasi titrit Tamazight n Libya

Yat g tghawsiwin lli ittusenfalen g Libya tamaynut igatt mas-d aghulen imazighen gan ililliyen ad sawlen, iriren hucen fejjijen ! may ad darat 42 n useggwas n tkerrayt d tmmara d uzuccel n uhyud lli igan « Lqddafi ». Imazighen d tmazighin assa gan iderfiyen, izdiren ad skaren ay lli yadelli jjun s ur zmren adt skren may ad izrin. Ad nadj imeghran ad zrin s ixfawen nsen ay lli ingha Lqddafi gh ilibiyen akkw d imazighen fegh nit..ad akw nssfeld i Dania Bensasi…

Ɣer uggar

Nra ad agh ttut a y-awal (Ayad Falih)

Nlla nn gh usghn n unzgum ar g is ntbrram nasi tizzla s tighit nnun a gar anlli nini ad agh ur izri ma f nghawl niri ad agh ttut a y-awal ad agh ak sul ur yaddr yan ng zun-d yan gh inmmudda n ismdal ula ar nsyigis anlli y-ad ingabaln d winnagh nsurf i y-ignwan nfl k a y-awal kyyin d umawal...

Ɣer uggar

Iγ iqqur w-awal, tilawt tqqur fllas (Iddr Yahia)

G umzwaru ar zzul γ f imγnasn d tmγnasin d ugdud n Arif f turkza nsn d wid ibd n mnid n ufus n usataγ (Oppression). Ar smγurγ tamunt isn ntni d ayt dar nγ n iffus agmuḍ (Sud-Est) d iffus ataram (Sud-Ouest) d ubddad nsn mnid Lmxzn, amzn abrid n tilelli d izrfan isn d win tasutin n imal. Zi ussan izwirn n umussu n...

Ɣer uggar