Home » Articles posted by Lachgar Hmad Agwilal (Page 2)

Anezwum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Illigh ikjem uselmad nnegh s tdala , ikk ger idarisn (Les rangs) mar ad issigg  iluga n usmutteg d idalisn . Meqqar issen is ar ittejmaD akud n ulamid macan ur ittuyaqqil ad ten issigg. Ibedd dat mm uoerDuD (Longue chevelure non tressée) : – Ma  ani alug...
Ɣer uggar

Tilila n w-awal (Karim Amdyaz)

Snfl a tasa taguri snflyi g w-awal awal d itkkan illi ran ilkmn urd lkmn righ ays nml madyi skrn imlyi ghd nttan illi ghagh nnan ayouz nk d in ghiyi sdullan han ur gigh sidi hmmu ttalb ula ndrkas d uzayku ntta d id blqasm d ifln awal n imurig alghchim art ittagz urar...

Ɣer uggar

Ass Amadlan n Tmghart (Brahim Oubella)

Tnkr tghuyyit iggut ma yums uzmz ad ittrs f ul ns ku yan ka inna : “gix”, yasid amchad ar isnuful lahh akw a tawngimt aman madd nzuzzur i twallin ad ax mlnt mani gh lahh abrid ax igan ays awnx ******* tamukrst talli gh gan mddn imzlad...
Ɣer uggar

Anezwum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Dat issemni ar ittemnu uselmad nnegh tifiras nnes d ibenZarn nnes. IzufaZ nnes gan iferfaZn  (Grisonnats). Issegbs (mesurer) asatam  (La distance) as isuln  mar ad iffegh tawinst n umxerfef (La lutte). Idda s tdala,  meqqar ur zmirn izenzifn nnes ad nsekmern ighuyyan n inelmadn. AmZZugh nnes iZZay,  ur...
Ɣer uggar

Tflagh Rachida ass a !

Tflagh Rachida Ifrich, Tamazzalt n w-ayyaw n Tmaynut Anfa ass ad12  Brayr 2012 tzger s tudert n usenfu, s ugmmad ann yaden n tudert illi gh rad tsunfu d wi lli dd tdru tadfi n tussna, d tutlay tamazight. Tga Rachida tamazzalt n w-afulki, afrak, abughlu, afrujju n tmazight swa gh ugens n Tmaynut ula berra nes, tmmagh tama n tmddukkal d imddukkal nes ad tamz...

Ɣer uggar

Inas i Loudaoui (Ali Khadaoui)

Bismi ellah d anjdi n’ait u assammer ay nga Anaâzza umatnx inix yan ayd ak nga Illa uzayi ula umyill illa da uyussi dix Da yaIlla  ussoussi da yalla irifiyn s ilgnan Ha ussdrat yuzzld id utdght yall s uqjdim Loudaoui ur as nghiy i tassa ns zrind anzgum Ennani imazighen ismmughi ul ngh ighus g uheddiq Mer tannit Mimoun d Aggor id idammn as alln ur dmin...

Ɣer uggar

Tamatart n ili d tudert (Arhazaf Mohammed)

Ili ikkar s ughnan (Les créatures), ha afgan, ha amudar, ha imghi, ha ibersi (La terre), ha islli, ha azara (La mine). Gan mennaw, mzarayn g udm, inil (La couleur) d unacit (Le volume). Asag nugga ghif yan usakin is illa hat is t i neZra, negh nsella as, negh t i nedma (Concevoir), negh negger as (Toucher). Illigh nenna illa izm hat is nekka neola t g yan wansa meqqar ur sul da t i nttiZir gh usatay (Le contour) nnegh. Adday yini cra n uwssar is ikka dat as yan udendum (Le fantôme) hat is t idma....

Ɣer uggar

Igj n yan unaZur akeswat (Mohamed Aghazaf)

Ffir ulaghiz nnes t isgen g ijyi ikZo ubeytl asirm n usggwas amaynu cammla am g usggwas lligh izrin. Ur ikki cigan ghif tlalit n usggwas 2961 alley ilkm agh udul (information de mort) n igllin Mbarek Ou Loerbi Nba. Ur ar nettemdaz xas imiq n wussan day...
Ɣer uggar