Home » Articles posted by Aghazaf

IS LLIƔ ?

Illiɣ ifka tisila nnes i ubrid, ar itteddu, ur issinn ma s idda. Inɣa t umary n umaynu. Ass nnes amm wasnaṭ. Imal nnes ibnubk. Kra n tmitar issumrn ur llint. Ar isbbircil. Ay-nna ira ur t yufi. Yusy anezgʷum izḍayn yugrn wi-n uẓṛu n Syzif. Gar tawuri art isdiddiy amm cra n uwddin (fantôme) zeg mayd igan aẓy. Anumc (l’amour) ur yad ili tizzulya nnes. Ikka kud iga anelmad g usinan aznezgay (qualificatif) , g usemhuy uzriw 1973-1974, yaɣ ger wallen n yat tḍeẓẓant (belle fille) . Tudf tmija nnes ul nnes alley ur izḍaṛ ad ids ibḍu. Ass nna gis ur ids inmiqqiṛ illas. Ur ar ittannay asidd xas s wallen nnes.
Ɣer uggar