Home » Articles posted by Absus

Almugar amazigh amzwaru g Italya

Ar thyal tmsmunt tadlsant tamazight g Italya (A.C.B – Italia) ad tsmagraw almugar nns amzwaru g Milano g ussan n -14-15-16 n wayyur mayyu 2010 . Irad tuskaren tugt n imusuten g tugt n imrasen n  tmdint  Milano ,mklli rad gis awsn tugt n isalmadn d inazuren imazighen...
Ɣer uggar

Agraw yuman n tmagrawt tamaynut ayyaw n tiznit

Tskir tmagrawt tamaynut ayyaw n tiznit agraw nis yuman as 03 uktubir 2009 g asayrur asusyu n tawsna. Tizi lli ghran imdukal umaris aqbur anqis n tadrimt d taskla mchachand fllasn itawskar amaris amaynu ig ghimk ad : Aslway : abraych rdwan Amzza n usliway : bilqayd med...
Ɣer uggar

Anmuggar amzwaru n w-argan gh Laxsas

Tikklit izwaren, tsfugla teqbilt n Laxsas s unmuggar ns amzwaru ussan 10-11-12 ghuct ad, , lli mu tga s w-assagh anmuggar n w-argan, yackid w-assagh ad, ifk ammak umussu yad, s lawand lligh ttaf Laxsas tazdayt ns idran d w-addag ad n umzruy, d nttan ad igan asrag...
Ɣer uggar

I y-iman n urugi (Rebelle) …

"Yuf ad mmtegh f iswingimn iw, igh mmutegh s tma?unt ngh tussra (viellesse)" ghmkad as iswingm dda Maetub gh tudert ns, amghnas ad iluld arugi (rebelle) immet ighama gh tmktit n umzruy, arugi . I?ra Dda Maetub tifawet g Tawrirt n Musa, gh yat taddart igan tamazight, iga yan gh ina?urn mqurnin gh i?lm? n ifriqya, ig gh irgazen lli yullen asafu n tghansa ig amgal n...

Ɣer uggar

Abrid n yat trabbut immaghen f w-addur ufgan

Tfka tlalit n tarabbut Iznzaren, talalit - gh tiklit izwaren gh tmazirt ngh – i yat tinmel n umarg lli yakkw ittussann gh dar ku yan s tznzart Tffugh d trabbut ad g umzwaru s w-assagh n “Lmjadil” lli igan kra n tghawsiwin tyagalnin gh takkwest ula timlsit . Gh usgwas n 1975 tzmmim amarg ns izwaren gh usadrar (radio) Ugadir....

Ɣer uggar

Tamaynut n F?ansa Amaris Amaynu (Bulidam Amaynu)

Tskr tmsmunt Tamaynut-Fransa agraw nes yuman, as n 24.05.2009 lli? zrin imlta? d imslan anqis n tskla d unqis n tdrimt mcackind fellatsen . i démission uslway d unsa ns n tslwayt lli s tin ikkan iga t Bouhouilli. isti ugraw aslway amaynu a t igan Oummsoud hassan i?li amaris nes i useggwas d ikkan mnid...

Ɣer uggar

Ussan n Tussna Tamazi?t g I?alya

Tsmadraw tkafut Equilibri “Libreria Equilibri” ? Milano – s twisi n tmsmunt “Agraw Adlsan Amazi?” g I?alya – kra n ussan n tussna turg tn i tussna tamazi?t, tsnti tme?ra y-ad ass n 18/5/2009 s usfser n kigan n tullafin n tmizar n Tmaz?a , yusitn ufutugraf Luigi...
Ɣer uggar

Tafsut g Itayla (Anqqis: Absus)

Ass n Acur 19 Abril 2009, isfugla "ugraw adlsan amazigh g Italya " (ass. culturale berbera) tafsut n imazighen gh « tgmmi n tusniwin n umadal »(casa delle culture) g Milano . Yuckad umussu ad f ad issimghur imghnasen lli sfaskanin fkin talalit i tfsut n imazighen g dzayer, ig ula tizi gh tufkkan kigan d isisfiwn y imzddaghen n Milano f tussna n yan gh imadan imzwura n

Ɣer uggar