Home » Tamdyazt » Tilila n w-awal (Karim Amdyaz)

Tilila n w-awal (Karim Amdyaz)

Snfl a tasa taguri snflyi g w-awal
awal d itkkan illi ran ilkmn urd lkmn
righ ays nml madyi skrn imlyi ghd nttan
illi ghagh nnan ayouz nk d in ghiyi sdullan
han ur gigh sidi hmmu ttalb ula ndrkas
d uzayku ntta d id blqasm d ifln
awal n imurig alghchim art ittagz urar
lhaj bl3id ar smummuyn ighwilli qbrnin
iluhd itaffa yawsas ulbnsir
azuzd llid usigh irzat usdrm ns
ig azdu llisa sttan ils inu brinak
azrg dayzzad itguri idusas
igas tayafut s tadfi lliwdinan
tayyuga n wawal adrf ayzli wakal
amud ns urtn igi qawc ngh atay
urar aygan amud nm igh lla waman
nnan ar yakka ssabat n umkraz iyan
akns ntasa d uzur ka assan ittasus
yawyin yawyid nfkas ikkisaghn
ldinangh artn lddigh aylligh rmigh
tilal ns afa ttazalgh awal issusm.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*