Home » Amarad » Tiwlafin: tawckint n tullisin n mass Omar Haidar

Tiwlafin: tawckint n tullisin n mass Omar Haidar

Mass Omar Haydar, Darat n mad d iDi sin idlisn nns: tuzunt n wazzan (2010) d ihaburn n tayyu (2011), hati issufgh d dagh gh usggwas ad n 2011 tullisin nns mi issagh (tiwlafin), tullisin da gh imla mass Haydar is izzga tawada nns gh ubrid n tirra n wallas, gant nit mklli isskan ism nnsnt tiwlafin f imukrisn n tudrt d talla d ugdud d iman agwnsan n ufgan, gant tisit i udmawn n tudrt d usdwl d uzmz, ktarnt s isastnn (isqsitn) n tflsaft izziwizn tawngimt n umara nngh, ttyarant s yat tgharast yaDfutn iktarn s tamimt n wawal d taDfi n tskla d iswingimn idran.

Tullisin n mass Haydar rwasnt ixf nnsnt, ur rwasnt tigharasin n wiyyaD, kkant abrid nnsnt sisnt iZlin, drant g usays n uswingm, Zilnt g igr n titiknikin n tirra d ustay n tguriwin infalaln, smunnt gr wawal n ku ass, win tudrt n kuyan d wawal n izlan ilsan timlsa n tskla immimn yaDfutn, izDar ad isnm taguri, issaru tutlayt, iZm tt ad d issufgh asktur nns asklan.

Gwma imghri, tirmt n tghri immimn!

  • Aza
    Article By :

Comments

  1. abdou yeqqar-d:

    tanmirt non bahra

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*