Home » Afccad » Igj n yan unaZur akeswat (Mohamed Aghazaf)

Igj n yan unaZur akeswat (Mohamed Aghazaf)

Ffir ulaghiz nnes t isgen g ijyi ikZo ubeytl asirm n usggwas amaynu cammla am g usggwas lligh izrin. Ur ikki cigan ghif tlalit n usggwas 2961 alley ilkm agh udul (information de mort) n igllin Mbarek Ou Loerbi Nba. Ur ar nettemdaz xas imiq n wussan day nfughl. Gh usggwas -ad 2012 sfugln imezdagh n ugafa s tlalit n usggwas amaynu, imeghrabiyn mdudzn cigan iddegh issigg-d unZar maca ur dmin ad issird azenqiq (Les cadavers) n sin inaZurn ixatarn g yan wass Rouicha moHammed d Susdi. Da ttemun taTsa d imTTawn. Ddan akw ur ta lkimn tizi n wad ggadjn (Partir). Isul mayd akkan i tZuri. Ddan zrin tuqlatin (Les échos) nsen g wabuD n urakw (L’âme). Ur mtin, xas gzen akal acku tsul tmija nsen g wallagh n ulaqin. Gan inaZurn izedghn ulawn n medden. Gan asn ulawn igwatifn (Les nids) acku ar sbijjidn am igDaD. Xas iqaziyn (Les squelettes) nsen ayd aghn ibersi (La terre) id nitni suln ar semdudin arakw n medden iman idsen gh usadu (Le parcours), d wiyyaD am wi-lli kkanin gzen acal zeg imarirn n Sous ad ten issegln Rebbi, izzeghzif tudert i wi-lli suln ddern. Ur dmigh ad agh ilcem udul n Rouicha MoHammed iddegh iffegh ijyi (L’hôpital) s udawis (La santé) ijjin. Ssiligh taghunfitt (Me soulager) iddegh injem i ulaghiz (La crise de santé) nnes. ZuzDgh (Au sens de souhaiter) as taghzi n tudert d tirni n usenflul. Ar tteqqelgh ad agh yazn yan izli nnes amaynu ghif ils amazigh kkigh sellagh as ghif imzaz n uzaqr (Proposé pour la radio) n tmazight ar t ittirir xas netta d butegzut dat tneghmast t issenbgan maca idda kud ghalgh is isers tisufra nnes (Les valises). Idda izri-d imTTi uZliy (étouffé) g wallen n cigan n medden. Idda izri-d tisnnit (La corde du tambourin…) n butegzut nnes ar ttekTiTif iddegh tebDa d iDuDan t issellestiyn (Mouvementer). Idda kud ira ad digh irZem i tmija nnes ad tagh icba gh ik lli ittagh ilimzey (Le caillou) agelmam. Idda izri-d tifqqeHt g ulawn, aters g urakwn, ibexsi gh tasa, tamddayt g iZeghran. NeDfn ulawn n midden. Ar ttemenzaghn isbder (La civière) nnes, mer ufin ad t kkesn i uratim (Le destin). Issehwa (Surprendre) ten igj nnes, mer ufin ad rarin amussu nnes, mer ufin ad bbin aghudwu (Le linceul) nnes, ad as sselsin timelsit n isli. Maca yagh acal zeg igenna tsul tuqlat n tzemni (La sagesse) nnes ar ttaylal gh idir:”Akw mayd iffeghn akal ad yaDu s akal”, ”Ceyyin trid titrit a yul inu nek acal ayd gigh”. Nga akw akal nna da ttacln midden. Mayd innan is ur ikki ubrid nnig n ca isemDl?Axs ur igi umaDal adghar nnag llan isemDal?Id ur igi umaDal ansa nnag ttumDln imttinen?Igez akal ur ta idjiwin zeg uduc (Le plaisir) , ur ta issiwiD ay-nna illan g ucbu nnes. Izri-d asmun nnes butegzut ar isseflid i ufcad n tallunt, ar itteqqel s umkkasu ad gis iseqsa, ad t irbu, iggafey is s ucagag (Le sommet de l’horizon). Ur igi agujil iddegh qenna ad icDu g umkkasu n tZuri aDu n bab nnes. Ger butegzut d tallunt iman uhayyu d tlawt d tawalt far ad fkin azurn (L’énergie) i wa-nna irZan amZZugh nnes i imzaz n izlan udricn (Vivaces).

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*