Home » Amarad » Aseggas Amaynu Amggaz !

Aseggas Amaynu Amggaz !

 Iga useggwas Amazigh, negh ay lli mu nttini: id n innayer, tagwlla n innayer, Hgguza d ismawen yaden yat tmeghra lli s d iqan imazighen ad is is sfuglan kra igat yan s tgharast nes, mek lli nit yadelli s is sfuglan at dar negh zikk ula ass a, macc ass a, Asggwas Amazigh ur sul g is helli nri ad ig ghas tamelda y-ad nna gh ar ttmunen medden, tawja, ayt taddart, ayt w-asun (Village) negh akkw tajmaat… macc ass a, darat ay lli d ibbi umussu adelsan Amazigh gh twada nes, iqan-d useggwas ad ad ig tawwuri n tawunkt (Etat), ad s is tsfugla am  (zund) netta, am akkw iseggwasen ann yaden… Aseggwas Arumi, d useggwas Amuslem…

Darat lli gh tsissen (reconnait)  tawunkt (etat) s Tmazight d awal unsib (Langue Officielle) n tmazirt negh, Aseggwas Amazigh ilemma iqan-d ad ittef amras nes gh w-ammasen yattuyen, may ad af illa f tawunkt ad g is tsker “asunfu” (vacance), yili fellas ad g is tsker mek lli tskar igh kcmen iseggwasen ann yaden, ad g is sfuglan ayt tamurt (Lmgharba) y-akkw s timmad nsen (kulluten) s tmelda y-ad (occasion)… mek ann rad s is tsissen tmazirt negh s imezdagh nes imzwura lli jjun ur iflen ad sfuglan s tamyurt ad tasutin f tasutin ay ad…

Ar awn(t) tsselkam tawja n umaynu Azulen nes i lmend n useggwas amazigh Amaynu 2962, mek llit tsselkam  i ku afgan gh iggi n w-akal.

Aseggwas Amazigh Amggaz i ku mad igan Tamazight ula Amazigh.

Comments

 1. Aza Aziza Nafia Aza yeqqar-d:

  Asggwas amggaz amazigh i tarwa n tmazgha!
  Asggwas ighudan amazigh i ayt tirra d usnflul s tmazight!
  Asggwas amazigh amaynu i imazighn kullutn!

 2. benzerouale yeqqar-d:

  asggwas amaynu u ku imazighn nna gh llan d ar ttinigh i ku amdyaz nn gh illa ayyuz nes

 3. benzerouale yeqqar-d:

  s tmlada n usggwas amaynu ar snimmiRgh med oussous d ziri d elmnnani imdyazen lli yi awsen alligh d ssufregh assgwassad tawchkint lli mu gigh s wassagh / afduddeR N tmzla /

 4. arhazaf mohammed yeqqar-d:

  Asggwas uorin(Heureux),umdiz(Joyeux) issigga ghif nnegh s mayd yufn.Ar ssaramgh i iwdan akw ,s ma s llan,d ani da llan taghzi d taTfi n tudert mar ad yaf dis ku yan negh ku yat mayd ittesemdarn i uzatil (Ambition)nnes,i usddirn(Le désir) nnes,i tutert nnes,ad gis idder gh unumka(La dignité),udarif(La libérté) ,d ufuly(L’indépendance),ad gis israr ils amazigh tirsal n uzubdu(La continuité)d ubughlu ar k igh iga isni n wurgh nnig uqerru n ku amezdagh n tmazgha.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*