Home » Tamdyazt » Atrs (Ayad Falih)

Atrs (Ayad Falih)

Afus yugi wayyad ….
Iknud ul inu ar issa gh tghufiwin
Bddn w-ussan tiddi n ilattayn
Ar isghal unzgum tiyyiDs s unlli
Tdiw tuZZut n lghrd
Tg asklu itagant n tudrt
Ig ufgan asqqur i lixrt
Tucaf zDant ma izrin
Iswingm isrs iwutta f utrs
Iga tghlaghal asaghn n usmmiD
Izwid ifif al3wult n ussan
Tmun tinml d unli
Ar istay ul gh lghbwint
Ma tad iliqn asrs bnun

 Yurat : Ayad Falih g Laxsas
ass : 24 / 03 /  2005

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*