Home » Amarad » Tighri tanfrant i tmdyazt “timizar n ighnan”

Tighri tanfrant i tmdyazt “timizar n ighnan”

Rad armgh ad d awigh yat tghri f uDris n “timizar n ighnan” d yuckan gh udllis “tagldit n tiggas”,tawckint n tmdyazin n umdyaz muhmmad usus;igh nufa ad nssisfiw yat tggurt gh tggura isskcamn s tumayt tazgrart n wammakn n isntal f isawal udllis ad.
usus d  amara,amdyaz ifrkn I tmagit nns tamazight,ittussan s tghnsa nns d usiggl gh igran n tussna tamazight, iDi d mnnaw idllisn gisn wad ngr ifassn inu”tagldit n tiggas” iffugh d asgwas 2009.
ADRis rad zrugh gh tfrt a iga wiss sin d mraw ngr simraw d yan lli d yiwi udllis,imrna mi rad ggrgh gh tzrawt ad gan:
1)    Akccum
2)    issknitn n uzwl “timizar n ighnan”.
3)    Azday ngr uzwl n uDris d win udllis.
4)    “timizar n ighnan” d iDrisn d yuckan gh udllis.
5)    Tazrawt n uDris “timizar n ighnan”.
6)    asulf.

1)akccum:
Tirra s tmazight ar ttbughlunt s tuggas n tarwa nns d iTTayn tigira ad tugtt n idllisn gh mnnaw igran,win usiggl d uswingm ula win tskla..; mqqar nssin is llant tbayttarin zddlnin i twada n udllis amazigh zDargh ad ssagwgh tummrt inu f imal nns. nZRa mnnaw izwiln ttyawfsarnin gh ugadaz isggwasn a,gh tmdyazt,tullist d ungal,ar nttnuruz ad amZnt tirra n umzgun tawada nnsnt.
imikk ad n usgudi isghawsa s tamunt n tghri tafrant,tawngimt n ufran tZD yi tskr yi fad irigh ad d agwmgh gh uglmam ad waxxa nit drusn imassn n igim inu imZiyn, walaynni ur rad tn srsgh yuda yi igh d ugmgh yat tissi gh uglmam ad , igh ittyaf ad awsgh gh tghuzi n ifnD(ifRD) n igr ad.
1)issknitn n uzwl “timizar n ighnan”:
“timizar n ighnan”, azwl isnin s twinst taramyagt ,gis sin ismawn :timizar asuf n tmazirt ,ku yan gitngh issn tamazirt nns ,ar akkw nttini mmzrn middn I ddunit;aya ar immal is middn ad iskkun timizar.
ighnan asugt s ur nZDaR ad t nssfru s yat tguri iZlin,tanna yusin ammak n tmmara d trfafant tkcm gh ussfru n ughni,igh d ccuckigh awal amyag d gis nttsurtu iga t “ghnunni”,ar nttini tghnunni tghawsa igh ur tli asggiwr ur ar ttastwa,tsghawsa s usnnal,mk ann d ufgan ighnunnin iga t wad ur yumZn adghar nns ar inkkr ar ittgiwir.nZDaR ad nsqqsa mad isghnunniyn?,kullu tighawsiwin lli ur ittajjan yan nigh kra ad yasstwa.gh mad d yuckan gh tfrt ad rad nakwz gh iwaliwn n umdyaz mad gan ighnan f isawl.
Ad aDugh s twinst “timizar n ighnan” nssagw tt ar gis nttrmas is ighnan nttni ad igan imzdaghn n tmizar,glin tnt,amdyaz ur inni “ighnan n tmizar”,ira ad agh isslkm s yat twnigimt ittinin is timizar ur ar skarnt ighnan,gh uDRiS ifka ifRDiSn lli d ttawinin ighnan rad tn sul nZR gh izdar.
2)”azday ngr uzwl n uDRiS d win udllis:
“tagldit n tiggas” assagh n udllis, ”timizar n ighnan” win uDRiS;snat twinas taramyagin gisnt snat tguriwin mmsninin s tmZlit tunmilt ”n”,igh nsmnaway tiguriwin ad ar nttafa “tagldit” tsman “timizar”,”tiggas” kkant f “ighnan” is ar akkw nqqant,amdyaz ifrk I tsaddamt n uzwl n uDRiS “timizar n ighnan”  gh uglmam n uzwl n udllis “tagldit n tiggas”,unck ad ifka tamimit i tlalayt tasklant n tmdyazin akkw d yuckan gh udllis acku asffi n iDRiSn ad iga t uzwl n udllis tsnumlt tulaft yusi immaln askkil n tfinnagh irwasn ighrban n tmazirt ar Ttarn.
4)”timizar n ighnan” d iDriSn n udllis:
F uflla n uDRis “tagldit n tiggas” walli nit yusi udllis s ism,ar nn  nttafa “aghbalu n tafukt”,”asmmawd n twwargiwin”, ”tayrrist n twngimt”,”ilmawn n uZngig”….d wiyyaD,tugtt nnsn mnawayn gh unsay n uzwl d “tmizar n ighnan”” gan akkw tawinst taramyagt ttskrnin gh sin ismawn mmzdinin s tmZlit tunmilt “n”,izwiln ad usin ammakn nn issuddumn gh win udllis.rad nsti “ilmawn n uzngig” s umdya ,illa gh tasna 67 izwur “timizar n ighnan” s yan,amdyaz yura gh ddu uzwl ad ma s tga tmdyazt a tarragt i warraw n tmazirt n unfgu,aDRiS “ilmawn n uZngig” iga asafu ma s nssisfiw tiwan n “timzar n ighnan” mk lli iga wad yan gh isufa ma s nssisfiw tawngimt n udllis,tasarut tamzwarut iga agh tt umdyaz gh ifassn lligh agh imla ism n yat tmazirt gh tmizar n ighnan f  isawal uDRiS”timizar n ighnan”:tamazirt n unfgu(aghbalu) yat gh tmizar n ighnan(targwa) illan gh tgldit n tiggas(aglmam).

5)tazrawt n uDRiS “timizar n ighnan”:
*tiwngimin n uDRiS:
“Timizar n ighnan” aDRiS ittZDan s ma ittggan simraw d tZa n tiwan s tgharast tatrart ,bac ad d awigh f isntal f isawl rad t bDugh f tgzzumin tilli d nit yiwi umdyaz lligh ar ittbbi tiwan s tguriwin sskcamnin s wammakn imnnawn ,tamt tgzzumin ad gis ufigh ku yat d twngimt f tsawl gant mk a:
A- (1-3):ighbula n tudrt arighn.
B- (4-6):azmz ad igan amtcu gh tmizar.
g- (7-9):islwayn(imdyazn) n tmizar ar kkndn imzdaghn.
W- (10-14):middn rfufnn.
D- (15-17):timgharin smklnt s tmmara.
D- (18-20):agwrram(ttalb) ur isyafa s tmmara.
e- (21-26):laZ d tmuDan saynt bu tawja afus.
f- (27-29):ismDal hban timitar.

*amawal:
gh uDris amdyaz ismrs amawal bahra ifawn ig unzil ur gis tiguriwin timaynutin;ma d nZrra iga t taguri n “ighnan” talli d yiwi gh uzwl ur tt id yiwi gh tiwan n uDris,walaynni issfra tt s twinas zund: “timizar klant”, “Zman aZRu”, “tssnu timmariwin”…

*asnay n uDRiS:
Tamdyazt ttzDa s tgharast tatrart,gis tiwan ttskrnin gh yat tguri ilint tid mmsnin s twinas timnnawin am tid:
– tanabawt: “ur ad akkw sul ttagmn”.
– tanaZaft: “ ad d issnu timmariwin!”.
– tasqsayt: “mad smghaynt?”.
– tanamyagt: “ar ffrdnt gh ulawn n ussan.”.
– taramyagt: “tirra n iflwan.”
– tasmmadt: “ Zman aZRu…ad isuddum”

Mk lli nn nttafa amdyaz iswuri imyagn s yat tgharast immimn ar t nZRRa ar d ittawi amyag gh usmid issnti iss tawngimt n tiwnt ar tt ittqn s umyag gh warusmid ad fkgh imdyatn:
– tagzzumt tiss snat: “klant…..ar ffrdnt..”.
– tagzzumt tiss kkuzt: “Zman…….ttaDRn..”.
– tagzzumt tiss sat: “…ssmghaynt…..ar ssigisn..”.
Usus ifka yat tamimt ifulkin i tmdyazt ar nmTti taDfi nns gh tlalayt lli s tt isni . igh d nusi tigzzumin ar tin nttafa inti tnt s yat tguri,nasi d dagh ku kkuzt tgzzumi naf tin timzwura inti tnt s tguriwin gh usugt nnsnt timggura inti tnt s tguriwin gh usuf ma yakkan i tmdyazt yat tlalayt taZawant;yuru tawngimt nns s tudrt (imdla=aman) ingh tt s tgira n tudrt(lmut=asmDl).

*tiwlafin tisklanin n tmdyazt:
Amdyaz ismrs kra n tulafin tisklanin d ssagganin aswir yattuyn n umdyaz is ar ittRZZa taghart n tguriwin iskr gisnt tuSka s immal ammakn isnumaln tammara n imzdaghn; yiwi d kra n tulafin mi ur nZrra askkir nnsnt gh ugama, walaynni ar gisnt nttfrak i wZaZu n trfafant usin middn n tmizar n ighnan s tghwRaD,d ar gisnt nsyafa s tfasa d tuggas nnsn bac ad ddrn,ad narm ad nfsi tiwlafin ann:
–         “imdla ur ad akkw sul ttagwmn”: ad nssanf tibawt fusga nara tawinst ar agh takka:”imdla ar d ttagmn”,naywa nini is tawlaft ad nufa gis imdla nntni nit ad igan tarwa n waman (taysi,tamagit,taghariwin…) asintn fkin tudrt (tifras n ufgan amazigh, awal,tawssna…)i wakal(timizar),igh nsmd tawinst s tibawt ar n ttakz awal n umdyaz is tarwa n tmizar n imazighn ur ad akkw sul ttagmn gh id babatsn d id matsn d taysi n iqqburn, timizar rad klnt igharnt.
–         “ar ffrdnt gh ulawn n ussan” lligh sul ur tlli tissi gh ighbula d isugam n tmazirt,win taysi d win tussna d tdmsa d mad ittghwin d wamun amazigh,lligh dd mk ann akal iddr ka sul s wakud izzfn ur ilin taDfi,timizar iqqur asnt ul immt frdnt gh win tizi ur ilin tamagit ula iTtf udm.
–         “amud win waman n marur”,tarwa fln gh ighbula akkanin imndi n imal,amZn wann mi tqqucca tZnin gh imawwn n id war awal, winn ganin imsggarn, imdyazn n tinnsn iskarn i imzdaghn gh iragwn n iZRan n ugdur anaruz d imal gh waman n marur.
–         “Zman aZRu…ad isuddum”,ur illi mad ingaddan d taghart n uZRu, amdyaz inna “Zman aZru” aylli mi ur iZDaR yan !, ibrdan bzgnin s waman ka ad ittuZman,middn gh tmizar n ighnan lkcift as d Ttayn amtcu gh tudrt,tawlaft ad ar agh tmmal manik gant tdikal n imswura gh tmizar ar akkw tggant tilfghin d istghan.
–         “askarn n tfukt”,igran d taganin ur sul akkant amya tjdr tn tafukt s iZnZaRn nns,adan n middn ar ttaDnn aya nn s tugtt n laZZ .
6)asulf:
Amdyaz usus ifrk bahra i tmmara n imazighn ,izlan nns ssuggan d akkw is nit iddr tammara ann imDi tt,iZR tt gh udmawn n imzdaghn,iskr gh udllis nns “tagldit n tiggas” aglmam ilmmusn s idammn ur iffghn ilm win  tiggas n ighnan,aglmam  gh nn tffin isaffn n tmdyazin yusin ir3gign n trfafant zund aDRiS n “tmizar n ighnan”, tg tmazirt n unfgu ,talli mi nn iggr umdyaz s ism, yat gh ighbula d inddrn s ifugga n iragwn gh ngwan tarwa d imzdaghn gh gan irgazn ula timgharin n tamtti tamazight.

Comments

 1. hassan dahou yeqqar-d:

  Ayyuz mass garhu.

 2. Aza Aziza Nafia Aza yeqqar-d:

  Azul,
  afad ad tlkm tirra s tmazight iswirn fulkinin, nsghawsa bahra s wanaw ad n tirra! tirra tanfrant! acku ar ttaws s kigan gh tsga yad! ar tsslmad, ar tmmala aswir n udlis lli mu twayska tighri yad tanfrant d ar agh tmmal tighawsiwin mzzinin gh udlis ula tid mqqurnin … tighri tanfrant n idlisn tga yat twwuri ur irxin, yah! macc iqqand ad ilin id bab ns! iqqand ad yili wanaw ad n tirra s tugt!
  ayyuz nk a mass D.Garhou f tuggas nk Zilnin gh tsga yad.. ayyuz

 3. D. Garhou daoud yeqqar-d:

  azul,
  tamirt f tguriwin nnun a mass hasan ,d massa aza,gwmatun daoud.

 4. noure yeqqar-d:

  tanmmirt mass D.Garhou f twruri dv ihlan .

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*