Home » Tamdyazt » Amezwag

Amezwag

S isem nek a Bab n igenwan, amesmullu butmelliwini
Ad kcemgh awal s tẓallit f ureqqas n Rebbi Muhemmadi
Tamella nek a bab n igenwan, ad sers-nt delgh, tesutl aghi
Nzug, ur nghigh ur usigh iman n yani
Nejla gh tmizar n wiyaḍ, ur sunfigh ur ligh asmuni
Rẓag-ent agh tiram, taḍfi felgh-tent ger ifasen nem a y immi
Ar iẓẓad unezgum ixef, teṛmi tighsi s iswingimen ukani
Ar nsemmktay, nall nsers, ur ufigh afsay i tmukras nnaghi
Ur nufi asafar, tiggas kerz-ent tasa, ul gan amaḍuni
Talalit ar talalit nek a y-ayyur, nudd i y-ixef, ar ukan neswuri
Gar tighrad gh ugeddil, tigh°raḍ nnegh rfuf-enti
Nekcem ddaw akal, tifawin n w-ass ur ar-tent ẓerraghi
Nekk d kem a tamettant, zund agherda d umucci
Igh njemgh ass-a, asekka d iḍgam ur gin yani
Adfel d usemmiḍ, yagh agh umareg nem a tafukt nemyar kem ukani
Izenẓaren nem uḍengh-ten, ar agh tkksen f tasa iriyen n uzwagi
Munen-d isegg°asen gh w-awelk n tudert, iktar s w-ussani
Tizi n usunfu gh imi n tgemmi, ar sduqur-ent ifelwani
Iqan-d ad urrigh s gh-lli gh nlul, nessum g-is tibbit nem a y immi
Ger igran d urtan, d unrar lli-gh nesrut nzuzzer kigan n isegg°aseni
Ad dagh nebḍu d wi-lli nemyar, nurri s dar wi-lli y-agh yurun d wi-lli nit urughi
Azwag igh ikcem tasa zedghen g-is, aṭṭan war asafar ad gani…

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*