Home » Tamdyazt » Amazigh, uccen d ubukir

Amazigh, uccen d ubukir

A y-Amazigh
Nker
Zegh iṭṭes n taxalt
Yuda-k
Reẓ isekraf…tigusin
Fsi tiglulin
Ak selsan
Su gh ighbula n tidet
Sukef iẓuran n tkerkas
Reẓ isura n tiεεurba
Ar sswan tamda n tillas

A y-Amazigh
Turu-k ma-k
Izem n izmawen
Ur-d uccen butkendawt, butkerkas
Turu-k ma-k
Igider buygenwan
Ur-d awwuk buwaḍan, butillas

A y-Amazigh
Ferk i tkendawt
Ferk i tkerkas
N w-uccen butcicit n Fas
Ferk i tkendawt
Ferk i tkerkas
N ubukir butmart n tillas
Bab n igenwan
Stin-k
Ad tget Amazigh
Fkan-ak
Awal Amazigh
Bab n igenwan
Ran-k
Ad tget Amazigh
Sawel
Ini-t i wi-d itellmen
S ifalan n tkerkas
Aḥlas n tillas
Sawel
Ini-t i wi-d itek°fasen
Amud n iḍgam
Gh igran n imal

Afus gh ufus
Imun uccen d ubukir
Gh ubrid n tillas
Tamunt n ughu d w-aman
Ar mggern isufa n imal
Isufa n timmuzgha
S usemmawd amallas
Afus gh ufus
Imun uccen d ubukir
Gh ubrid n tiggas
Tamunt n ughu d w-aman
Ar gezzin isyafaten…tiwarginin
Timelli n usaruf
S tizza n iriyen
D ik°elyan n w-aṭṭan

Aṭṭan n tiεεurba gh iminig
Ad nghubun iẓuran nes
S iwutta nem a Tamazgha
Tafukt n tillas gh iminig
Ad xsin isufa nes
S w-aman n isafen nem a Tamazgha
Ad nsu gh tilemsin nem…d ighbula
Teg°delt agh
S tayemmust n ufrak
Tsemmgrut agh
S usekkil n tfinagh
Tesrarat gh
S ugmimen n timmuzgha
Gan-t asafar
Ad agh iffegh ucetci n tiεεurba
Imun di-s w-aṭṭan n tissumga

Nkerf tinnuzgha
S isekraf n timmuzgha
Nsgeḍ irafan
Gh tamda n w-aman
Nsgeḍ tillas
Gh ugelman n tifawt
Fjun igenwan
Ifaw w-akal

Ass: 12-17/02/2011

Amawal :
Taxalt : inconscience
Asaruf : innocenc

Comments

 1. Mr derwic yeqqar-d:

  azul I fallawan
  azul I w “frah
  azul I T”mara
  amzat Afuss Gufuss
  amzat Adar Do”dar
  Han Zman ICH9a
  Tudert tala dat DOUR
  walou Maytyoussin
  walou Mayd Issa9ssan ghif”ss
  TAZLA tudert TGalint Tazla
  azul Iw farh
  azul” i wiyha
  Par Lahcen Derwic

 2. arhazaf mohammed yeqqar-d:

  Azul i umedyaz nnegh axatar :
  Tadyazt nnek tfulkey iddegh tesman ik usrid(La façon,la manière directe) d ik adugam(La façon ,la manière symbolique),iddegh tga aZawan n ujerded(L’enthousiasme) i imeghnanasn ittehuddun ghif izerfan n tudert ddaw tafuyt n tgherma nsen tamazight,ittemHufn d tgherma n tillas ibeddan ghif tannalt n uslubbeD(L’extermination).Ur illi xas asafu n usgurg(La libération)ayd ittekukuln tillas.Abrid n tiggurg ighzzif,izunks maca s uHurif ffir wa-yyaD ad yamZ umazigh amur nnes g tafukt n tgherma tafegnant.Tanmmirt irghan i umedyaz nnegh .

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*