Home » Aneghmis » Tunes: Asif n tegrawla yusi Ben εli

Tunes: Asif n tegrawla yusi Ben εli

Seg tizi g immut Muhemmad Buεzizi (26 n useggas) mmi-s n Sidi Buzid, ad ingi w-asif n tegrawla tagherfant g Tunes. Fghen-d irgazen d tmettuḍtin, imeqranen d imeẓyanen s iswak n igherman d teghermin n “Tunes Tazegzawt”, rẓan tigusin n tekessaḍ d fsin tiglulin ikerfen ilsiwen nsen uggar n snat temrawin n iseggasen. Ur sul ira ugherf Atunsi utci d tewuri, iṛmi tikerkas n Ben εli d ira ad inghubu uzemz nes amallas.
Irwel unebbaḍ asennaraf g tillas n y-iḍ, ifel Tunes i y-idbab nes, acku iqan-d ad ireẓ uzenẓar n tifawt tillas mqar guten-t, d amek inna umedyaz atunsi axatar « Ig ira ugherf tudert…iqan-d ad ireẓ uskerf ».
Temḍel tegrawla tagherfant Tatunsit azemz n Ben εli, tessu tazemmurt n tilelli s idammen n w-arraw nes, tesidet tawargit n iḍgam, teg ass-a tillawt d terẓem igenwan n twargiwin s imal afalkay.

Igellin n Muhemmad Buεzizi

Comments

 1. aderfi yeqqar-d:

  tannayt : ur ar nttini “timtt’ud’in”, asgwt n tamtt’ud’t iga t tisdnan, nghd taytcin.

 2. Amasine yeqqar-d:

  Azul aseklan,
  Tanemmirt uma Aderfi ghef tannayt nek tafalkayt.
  Teghzant g tannayt nek g-d tiwit mas-d asgwet n “TamettuDt” iga-t “tisednan”, “Tayetcin” negh “Tulawin”. Mac, “TimettuDin” awed netta illa is ka idrus bahra. Illa g ugezzum ameggaru n usegzawal (dictionnaire) asnutlay “Ta3rabt-Tamazight” n Mass Cafiq (p 101). Yili g usegzawal asnutlay “Tafransist-Tamazight” n Mass Ali Amaniss (p 341).
  Tikkelt yaDen, tanemmirt timerghit a tawmat.
  Afus g ufus.
  Ar timlilit…

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*