Home » Tamdyazt » Tizzwit gh innayr

Tizzwit gh innayr

Akccum n innayr
s ufugh n ujddig a tizzwa
Di amt anfrad ad yasi
asafar gh uzmz ad mmimn
ajddig zund iDuDan
gh ufus ad lli nw
igh irzm ifk tujjut
tawD g isn tzwit
tasi gisn asafar
ar tzTTa aslal n tammnt
igh tfrd azal
iD tsala astta ns
tizzwit ka agh sul
tllit a nniyt
tDuf azmz nk
ukan a y-ajddig
innagh tbbaqit
s nn fllak ttrs
gh ujarif ula adrar
ula azaghar
ur tt issiwd waDu
ula kmmin a tagut
tasi d gisn taggwat
s uDar ad ula ghwad
tsu d gisn s imi ns
asafar n wul
ad ilin imgharn
n isufughn mars

Comments

 1. azaghar lahoucine yeqqar-d:

  ar nsnimir amara mohmmad garhou
  tamdyazt n uzmz ayad
  macc iggut wirzzan
  amadun iql s udad n usafar
  l3nsrt mohal mohal
  tanmmirt

 2. garhou yeqqar-d:

  tanmmirt nnk a ssi hucayn f tannayt nnk

 3. arhazaf mohammed yeqqar-d:

  Azul i umedyaz nnegh :
  Tadyazt nnek tafalkayt ar tesnumul tazzewit g wayyur n yannayr .Nessen is amun n tzizwa ar iseräab amun afegnan s usunD nnes ,s tawuri nnes ,s ufars nnes ilan aghabir(L’intérêt) ,s umzagh (La déffence)nnes adday ittunteg(Etre attaqué) .Amun n tzizwa ar yakka tazemni (La sagesse)i ufgan ar as yakka tiremt immimn d usafar .Tazzewit ur ar ttentag ,ar ttemzagh .Axs ur tgi tadugamt(Le symbole) n umazigh iddegh ur djin islik (Conquêrir )ca n wakal n uberraniy xas wi-n miZra g uluma(L ‘époque) n ugllid “Cicung”d wi-n unedlus ddaw ucenyal n udabu aselman n iming(L’orient) .Ur djin isdurrey(Coloniser) umazigh ca n tmazirt far ad ikkes i id babin nnes igr nnes ademnat(Fertile)negh ad issefter (Rendre quelqu’un esclave)kra n umadan negh tisdenan(Femmes)nnes.Ila tawuri nnes g tmazirt nnes.Adday ittuslek ar inzzegh amrig(L’arme) nnes far yarey(Protèger) ighf nnes zi unaruz(Au sens de convoitise)n uberraniy amttilles(Le malfaiteur,le nocturne).Ila tawuri nnes,ar yakka i wamun nnes tiram ilan asafar i tudert nnes .Isul s dghi lumn(Surtout) wa-lli izedghen idurar .Ar yakka i ighf nnes tiram tuzdigin ur itteyaDern d ufars akruran(Le produit chimique) ,tiram nna ur ufin wi-lli ssekrurn abaraz n ukraz d ukfas alley ar zi dis smummuyn .Mer ufin ad yughul ufars nsen s unsiy(Traditionnel) lli igan asafar n tudert .Tazzewt ar tsfuglu s tlalit n useggwas akerzan amaynu amazigh s tiram yaDfuDn ilan asafar wan tagwella,azenbu,amlu d ….ateg.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*