Home » Tallast » Idh n w-allen nm

Idh n w-allen nm

Tg tZallit  yan g wassagh nm, dhfregh titratin n idh n waddur g wallen nm, ccukkugh tnt s ufus, ar ttamzgh addal nsnt…
ZZulligh marra assaghn nm, kkesgh tifilit n isghann yadhn, sslsn iyyi unughn nm timlsa n Adama amzwaru, ar zrragh taddagin mmghinin f uZur n uffan, ar smmghaynt taDuri g udis n tnuflayt, ar gemmrgh ibkkadhn, g idurar n unufl, sawlgh tutlayt tar askkil, ar mddhigh tamimt n talla tamzwrut, ayylgh nnig n uflujju, myamaghn irafan inu, f isura n tumrt, ar ssan tallasin n iman ittyagaln g imruri n ucack. Ar ztthan tazhttahwt n imal g walln nm. tg t akwttay,  …
S w-araggw n ukwttay nm, as nwant tZilla timzwura, Skugh timzgidiwin n ukwttay nm, f imawwn n wakuchn, kaklgh aDafn nsn g tgldit n iman inu, igr d warra nm amattuy s tinitin ns, f udmawn n inglas n ikwrkar inu iffuzzern.
Ar sawalgh d tillas s tutlayt n usummd, ar ZTTagh izri n iwiz s ifalan n usmammi, ar zziwizgh akuchn s tghlaghalt n unbdr nm, fln imrasn n sn, I y-stis n tghlaghalin inu, rwln s  y-idh n w-alln nm. Ar ffrgn assaghn n sn s tuwwda, ddukkelgh d ibliss, ig aDaf n urtan nm, ar sswagh taddagin n udffuy, bach ad nn aggugegh f uqqrf n tghssa nw, akmurgh nn i tRghi n tDuri nger addag nm.
Tata g 14/02/2010.

Comments

  1. lfdouxi abdellah yeqqar-d:

    azul fllawn ad t inigh g umzwaru fad ad nsnimmr amddakwl nkh abderhman ouboubker f tirra y-d bahra boghlanin s dat g ubrid n tirra s tmazight
    ayuuuuuuz dadda

  2. ajeg_moha yeqqar-d:

    azul marra imazighen mani ghllan, amzul wmatengh fdoux abdrhman, tanmirt attas f tirra yad, tbark llah illa ghork matinit, sitimghak yan imal iboughlan, kiyi ola kolo inazurn imazighen lin itgan tuggas ad gin atig itusna tamazight. ayuuuuuuuz

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*