Home » Tamdyazt » Amzwag n Mars

Amzwag n Mars

Kud isuqs urti,
Kad ittaywul izli,
Mkan d iZula nnun
Sakan ul I afllun;
A tanumcut inwi,
Tafssut ad t tman;
Thuc  ilmma tayri,
Ul d tasa saysan,
Sabuk ir n ikti;
A tanubruzt inwi,
Kud ilal mars
Kad yi d iqqan uvaras
Fsun izmaz g iD,
Asirm DaRat n unkkid,
A tayri nwi;
Mani as afar n utrs,
Min iZul nm; d abukaD
Asdluffu as qqwayv afus,
I iman iw, ikumD.;
A y aklulyus inwi,
Iqqan yi d ad saqsav
Ajjig s ujjig, xf iZula
Nm yi izban zikk
Zzign yi afus ar gr,
Ijjign ityakarn
Ar yi sslmadn iklan;
Tssimimt yi tazuvi
Tsdrt tiDuDin nm I ilm inu
Zgrnt ixss, s iman iw ad
Snusi nt;
Tnukmu tslit n unZar,
Tsnfl alln iw s tisit
Gn surn iZula nm
Zgrn tasa nu, tg tamalast
Yafuf izli s umnSag,
Yakuf uskti v uzrg
Amumv s umarg,
N ixf inu yafuD
Ifsi imun d uncuD,
Yawn I tinzar nm.
Is rad afin isddi g ul nm,
Niv d uDan luzzun,
Mkda n unlli nu
Mnid n iZula nm !

Tin itran g Imggun a 12/10/2010

Comments

  1. D. Garhou daoud yeqqar-d:

    azul,
    ayyuz f tmdyazt yusin talughi n tguri ,ajddig n mars agh illa usafar ;tanmmirt nnk a gwmanu.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*