Home » Amarad » Ighsan s teqbaylit : Amawal n tasnaghest

Ighsan s teqbaylit : Amawal n tasnaghest

Isufegh-d Usqamu Unnig n Timmuzgha g tmurt n Dzayer aseggwas a-d, yan umawal amazigh amaynu g iger n usesfer (médecine), ila s w-assagh “Ighsan s teqbaylit” . Amawal a-d irẓem iseksal (iserẓam) nes ghef tasnaghest (ostéologie), yat seg tferkiwin n umaḍal n usesfer.
Bab n umawal a-d, Mass Muḥemmad Zakariya Benremḍan, iẓli tiwuriwin nes i taseknawalt n usesfer. Tiwisi nes a-d, ira-tt ad teg tasurift tamawast i tlalit n yan usegzawal (dictionnaire) amazigh axatar n usesfer.
Mass Benremḍan, ar iswuri tizi a-d g yan umawal yaḍen ghef tasnaṭṭant (pathologie), isti y as assagh n «Isental n w-aṭṭanen », ra-d iẓer tifawt g 2011.

Comments

  1. arhazaf mohammed yeqqar-d:

    Azul u umerzi nnegh axatar :
    Mdezgh kud ghrigh tiwaliwin g uwalif ddegh iddegh ufigh ay-nna mi ur djin sellagh maca g wallad n wad nini tadaxlit ar ac sumurgh ad ttarud tagensant , g wallad n taqffalt n uDar is ur yuf ad nini “tawelZiT” ?,g wallad n taqffalt n ufus “tiwremt”?,g wallad n timceT uDar “tiseksit uDar? bac ad ig umawal amazigh s tmiDi i tmiDi (100 pour 100).Tanmmirt aTTas.

  2. Mohamed Zakaria BENRAMDANE yeqqar-d:

    Tanemmirt nwen, ssaramegh-awen afud igerrzen

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*