Home » Tamdyazt » Abrid illasn

Abrid illasn

Abrid ad  lligh  mmuddix ur yyi  sselkemn
ad ukan nnix igadda s yiwn tasawent
sizif ad gix urta jju tmman isiwan
asigh aZaZu n tudert ar yyi issiny
awengh iss igh ar iggi n awafa s igh Rmigh
Derx nbidd ar ttmdux ar nsselm akal
Ar sghalx iZmmuZZal ur nn mmatigh
ur jju lkemx mani gh ntsnfu yan imik

agaharas llix muddix iqqur asn wul
yuti gis ighzer d izig amlal n wasif
aballah d ufrZiZ  d ufrig as issuteln

taghufi tkka yyi-d adis ul  ar ittifif
ifliyyi usmun gh TuZZumt n takat rwln
tasutin ad ttazzalgh urnn mmatix
amTTa gh w-alln s idamn  immaqi s akal

rglx ul inu niZum i w-awal ussan
imqqi n unzir d waggu gh tillas as ntelx
f ad  ttugh taguDi d usmummuy n tiTTit
Tamment rZagnt aghu is a y-istay aman

llala nu tugit addim mungh gh ugharas
rDlgh am nit aserghu takwurti tirmt
Txwlit inkan n trgin tfelti ar n ttakuy
Yuyel  ighd lah afdaddur  txsit a takat
Isker gi uzemz igigil ur iTTafn mas

Nmyar ad dim mmuddugh nayel ar ayur
Ghilad n tkwrf s tguDI irigh akkem  ttugh

Tigmmi tumlilt  12/11/2010

Comments

 1. arhazaf mohammed yeqqar-d:

  Azul i umedyaz nnegh:
  Lligh ghrigh tadyazt nnek ufigh t tga tasisawt (tullist)n wa-lli ur ilkimn awatis nnes aha isyafa abeytel iddegh illas as ugharas maca awd nek ur i ifurg wamak bahra iddegh ur ssingh mayd igan afdaddur,inkan ,aballah.Ar ssuturgh i umedyaz nnegh igh yufa kra n ukud ad i issefru iwaliwn -ad.

 2. H. Adaoui amaynu yeqqar-d:

  azul mas arhazaf
  tanmirt f iwalwn nk
  s mad iZlin s
  afdaddur igat = aylli mu tRzzm takat igh bahra tRgha
  c est les flammes

  inkan gantn = kRaD iZRan lli f ittili ufcku n tnwi
  gh unwal tili takat gh TuZZumt nsn

  aballah = igat ifrawn n aknariy

  hakin ar timlilit

 3. Arhazaf Mohammed yeqqar-d:

  Azul :
  Ar ken snimmirgh bahra f uzmazzegh n iwaliwn .Ar ssuturgh zeg isneflaln ad ssefrun iwaliwn nna mi da ttighiln is ur tteyassan aTTas far ad ilkem wazan nsen. Acku adday ur ili umeghri tisura ma s ireZZem i tbaynut n umedyaz hat ur inni ad yasey kra n wamak ighban.Imedyazn d akw mayd igan asneflal ayd itteHDun taysi ,ayd yakkan i ca n ils tafada n uzubdu.Ar timlilit.

 4. Aza Aziza Nafia Aza yeqqar-d:

  Azul mass lHanafi,
  ayyuz nk f izlan ad llanin gh uswir bahra imqqurn!
  ar ak ttinigh igh illas ubrid n tudrt, hann kiyyi tgit yan g willi usinin asafu afad as sis ssisfiwn abrid n tirra ula awd win tudrt s wanaw ad n usnflul iZiln, Ayyuz nk!

 5. asafu br yeqqar-d:

  azul mass asalmad nh
  ayuz nk f tguriwin zilnin d wammagn drnin ,
  ista ur tlkm tizi anzr adlis nk ghegr wiyyad ?

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*