Home » Tallast » Taddigt n tiyni

Taddigt n tiyni

Iskkus gh yat tghirt, ar nn ittanay  agharas lligh zraynt tugt n tsgharrayin(voitures), ig lhal dar takwzin, ar nn  ismuqqul yat taddigt n ufrugh n tiyni, ighwli fllas ugdrur, yigut fllas lhs, ur sul ar fllas trusn igDaD, ula ar gis skarn igwdfan nsn, ur sul ar tsflid i tsxarrayt n waman, ayshan taddigt ann ur sul ar tggan, ar tsawal s ixf ns, ar as ttini: srsgh rbbi i willi iyi d iwin inn s ghwi d, sakfni d gh wakal inu, akal lli myargh, ad tn d yut rbbi s ufus ns mqqurn!
ur tmyar, ar talla aDan d izaliwn, tyawsnfal as tskla ns, tmra as tudrt, imra as wakal ann lligh tt gan, is ka tbd, imma izuran ns ur akkw zgin, ighwi tt umarg n tmazirt ns, tuDn, tlmuyya, tsllaw kullu, tmurri kullu, tjdr akkw, tqucca akkw, tmda, tzlf, ar t id tsmyikiz, ar tt n ismyikiz, ukzn ingratsn, ar as nn ittini:
yiyh awddi a taddigt ! ma ta mkad tgit?ur nnigh ma sul tluh d s tiyni, yiyh a taddigt n tadfi! ayhayya nm ! tsnflt idas nm, tyawsnfaln am waman ula akal ula aDu, tmmut nit  s rbbi nm, ira gim ufgan tadfi n izri, ittu t in imi da igan lsas n walln!
tsawl d sis tnna as:
aj ukan awal, tamazirt flgh tt n ula nkki, yan tt iran yasi tt, ad nzr mad nn tufam ghwi d ula kwnni, ur sul rad gingh tHDrm, ad awn ka ngabl tamazirt ar manag?yan tt iran yasi tt!
Inna as d : tghwzant , awal nm ur yagh akal!
Yawi t wasif n twwurga, ighli nn f wafa n tmazirt, itrm nn  i wasif, ar ismuqqul asghar n wurti n tmazirt, ar ittanay asif isnfl agharas ns, itkar s warras, imati nn s yat taddigt n ufrugh n tiyni lli nn iqqaman gh tmazirt, ar tt ismuqqul, ar sis isawal ula nttat, ar as ittini:
mad k yaghn a y-afrugh, tqqurt kullu?
inna as ufrugh lli: mad iyi yaghn! hra iyi tkwtit, mnck d asggwas ayad k lah! hra gigi tsqsat!
ar itsaqqiy ufrugh lli, ar t isuD waDu, kwnan kullu izqqwran ns, igharn, inghat umarg n ufgan.
Iz d ur sul tlli twnza gh igi n wakal?manigh nn tlam kigan d asggwas aya d?lah kwn kullu, lah awal nnun! ghwik ann ad iga wawal n taddigt ann n tmazirt.
Acku tkka tt n twnza, ar tskkiwis gh umalu ns, ar gis sawalnt t3rrimin d i3rrimn, wnsn gis, swnsn ula afrugh ann n tiyni.
lah i3rrimn ula ti3rrimin, ujjun sul illi mad itskkiwsn gh umalu ns, inghat umarg nsn, ur sul ar sntayn tayri gh umalu ns, tzayd taddigt ann, ar d sis tsawal ar as ttini:
izd ur sul tllim?mad kwn yaghn?nikkin han imla ufigh ad zuggh, han ur rad iyi d tafim ghwi d, mic ad yal rbbi!
afrugh n tiyni ur t sul iswns yan, lah bab ns, lah as mad itgiwirn gh umalu ns, lah as igDaD lli trusnin gh igi ns, ikws gis taghuyyit ar ittini:
mad awn skrgh?tzim didi, man askkrD giwn skrgh, ur sul t gigi tiwim, tinu s mani?tinu  s mani? irwl flli bnadm, lah iyi aswns nnun, lah iyi aman!
ar yalla aylligh as d Drn izqwran ns, ur sul iskr amalu, ur d sul iluh s tiyni.
Imis urgaz ann  i wurti, ibid nn f wanu, yaf t in itkar t in warras, idl aman ns, ar nn ixllu, timswit itkar tt wakal, lah tirggwiw n waman, tkcm tafukt  s wurti, tsighar t, lah lhbaq  ula ijddign, ur sul ar tgiwir twnza gh iggi n ughbalu, tbbi tayri .

Comments

 1. Aza Aziza Nafia Aza yeqqar-d:

  Azul mass M.Garhou,
  Tssusm iyi bahra tafirt ad lli d tiwit gh tullist ad nk: Iz d ur sul tlli twnza gh igi n wakal?……
  Mklli gik nmyar a mass, tirra ilan gh uswir yattuyn!
  isntal lli f at ttarat gh tullisin nk, Ziln bahra! mqqar asn tggat assagh ur mmrwasnin!! macc adis n warra nk ur aynttl, isyafatn nk d inzgumn lli tusit f tmazirt slawant akw willi tusit f tayri nk i tmagit d ils ngh!!
  Ar-k ssimghurgh! ar gik ssimghurgh asyafa yan lli sagh tgnnut tullisin nk!
  Ayyuz!

 2. garhou mohamed yeqqar-d:

  azul
  ar km snimmirgh f iwiliwn nm ula tannayin nm.
  tanmmirt .

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*