Home » Amarad » Şivan Perwer Amarir, amedyaz d ameghnas, Akurdi Ameqran

Şivan Perwer Amarir, amedyaz d ameghnas, Akurdi Ameqran

Talalit :
Ilul Ismail Aygün lli ittuyssanen s Şivan Perwer g w-ass n 23 dujanbir 1955 g Siverek g temnaḍt n Urfa illan g ugens n iwutta n tmurt n Ṭurkya.
Şivan Perwer (Ameksa amag°dal) iga assagh akurdi lli isti Ismail Aygün ad ig isem nes anaẓur, ig fella-s tugga mas ra-d ig ameksa lli ra-d irar ixef s tussna d tmagit Takurdit zeg uccanen n tillas.

Asag°em anaẓur :
Ar-d ittag°em Şivan Perwer g ughbalu n taysi n ugherf Akurdi, imun d tgharast n Dengbêj (Rwayes ikurdiyen) lli ittmuddun zeg uduwwar s uduwwar g tmurt n Kurdistan; drun amareg, tallasin d uẓawan d ugdud nsen. Ar ikkat Şivan imiss n uẓawan Akurdi Saz ; nufa ad nini mas-d Amzad (Ribab) dar Imazighen iga zund asaz (Saz) dar Ikurdiyen, d mek lli tga tzdayet n Iggut Abdelhadi d ubanju nes ad tga tin Şivan Perwer d imiss nes akurdi Saz.

G umezwaru n tebrida nes tanaẓurt, irir Şivan Perwer izlan n tayri, tadukli, tag°mat, tiffugna d tudert. Ur issen Şivan is ra-d ig amarir axatar, ig amazan n ugherf Akurdi tizi lli g issenta tighri n tusnakt gh tesdawit n Anqara, mac tudert teḥḍa y as yat tebrat lli-d iqan ad telkem asayes amaḍlan.

Anaẓur arugi :
Ifegh Şivan Perwer Ṭurkya tizi lli g as tsutulen uṣkayen n tenbaḍt Taṭurkit ad as gin tak°mamt d isekraf, d ad t ssekcemn tiserfin n tillas lli kcemn wi-d d ti-d yullen ixef nnan nga Ikurdiyen d ra-d nsawal tutlayt negh Takurdit. Zeg tizi lli g iffugh Ṭurkya g usegg°as n 1975, tusi tayyught n uzwag Şivan Perwer, yasi awed netta tabrat n ugherf akurdi ad st isselkem i y ugherf amaḍlan, yals as tammara d tkerrayt issuteln i y umadan nes. Zeg usegg°as an ad ikkes Şivan timelsin n umarir aklaṣik iles tin umarir arugi, at ittirir iseqsiten n tmagit, tilelli, azeḍḍum, tillawt d imal n Ikudiyen d Kurdistan. Terẓem as tmurt n Aliman tiggura nes, ar itekka timizar n Uṛupa yasi tabrat n ayt dares, ig amazan n Kurdistan g umaḍal.
G tmurt n Fransa, irir izli n Ḥelebce (Halabja), issekti-d askerḍ amaḍlan n 1988, issekti-d igh°zniwen, idbidamen d idwarul lli inghan azzan d uwessar, tameṭṭut d urgaz s isem n Tiεεurba d s ifasen n isalmaden nes. Mac, immut w-agh°zen iqama-d w-arraw n Kurdistan isul, yall ixef s igenwan am isek n udrar.

Izlan :
Ikka Şivan Perwer g iger n umareg d uẓawan uggar n 30 n usegg°as, issufegh-d ma-d yutin 20 n tessfift, yameẓ tuget n tsemghurin timaḍlanin n uẓawan, ig amazan adelsan n Kurdistan.
G izli n Kîne Em ? (Ma-d nga ?) ar itini :
Ma-d nga ?                                                   Kîne Em ?
Ikurdiyen n Kurdistan                           Gelê Kurdistan
Tagrawla d ubuṛkan itbeṛbuṛen           ŞoreŞ û volqan
Nga y akk° adinamit                                Tev dînamêt in
Afa d integg°igen…                                 Agir û pêt in…

G izli n Warê me (Akal negh) ar itini :
Tamazirt inu a y ad
Nettat agh nlul
Ukern agh tt
Is sul illa yan umalu ?
Is sul illa yan ughrab ?
Ad fella-s nsur…

Ar ass ad, irba ukan sul Şivan Perwer tagg°at n unezgum Akurdi, ar ittwarga s w-ass lli g ra-d yaghul s tmurt n ayt dares.

Amawal :
Şivan Perwer : Ameksa amag°dal (le berger protecteur)
Tusnakt : Mathématique

Aghbalu :
http://www.sivan-perwer.com/
http://www.nuitsatypiques.org/daqui_stat/perwerd.htm (Amagrad s Tfransist)
http://www.kurdishherald.com/issue/002/article04.php (Amagrad s Tnglizt)
http://www.youtube.com/watch?v=-dPNdbbJVAI

Comments

  1. Mehdi Actuk yeqqar-d:

    Tanmmirt nnek kigan f uḍṛis ad nɣ-d imnni izdgn f umɣnas amqran.
    Tiklit izwarn ad as sella-ɣ tiklit izwarn att ssenɣ
    Tanmmirt

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*