Home » Tamdyazt » TaZeRZit

TaZeRZit

Usix tazrt ar nzuzzur kigan d awal
Illa iRiz n w-awal netta yulwa zund alim
Yili w-awal  ilan atig isti zund aman
Tirct n tannayin a nn ufix gh idlisen zdinin

Isawl  udlis n umzruy inna yi gwmi y-ax
Tifert tamzwarut illa g is ma s ax-d ufan
Ifden n isggwasen ad nsul n ger targanin
Nsbidd igudar x w-afatn nZZu  tawjiwin

Nssudu ighrruba x ilaln nelkm tigzirin
Nttay abxxuy gh w-amur nx illil darenx

amazigh ikka  tasutin immagh izdar as
iDuf iwtta  n w-amur nes isbidd tacbarin
issukf  imughaz d imakern islil igran nes

issdus i ufra d tdrfit s imnayen d y-isan
issghus akal imel tagharast i wi-d da jlanin

Tsawl tzerzit s  w-arraw amazigh tnna-s imGhurat
Gat amdelu yusin aman intl nn ignwan
Tgim iggig ibbaqin s tifawt nffagh tillas
Tgim  angi ifkan i w-assif isdudu iZoran
N ufrig ad ur ittaru iqqen ak ayda nnun

Lmdat timitar  ma s nella x tmlsit ula gh w-awal
Ul a  x tmyurin n wi d zerinin feln ur-d imik
tgwma  tmagit gh idqqi d uzetta  d w-urar
tklu s lhnna x igenzi d udar nex  d ufus
tklu x w-ul n w-arraw amazigh art  i ttagwm iwis

yut umzil s imgdi tazerzit  tenna s hayyax
Nlla nra a nili s w-atig irin it ula s hakkak

Casa  ass: 13/07/2010
EL ADAOUI LHANAFI

Comments

  1. Takfarinas eddarhor med yeqqar-d:

    ayyuz mass adawi xf tmedyazt ad icwan
    rad ihennu umzil f uzzal …… ur ad ihenn ul n ufgan f tzerzit / f tmagit …..
    tanermmirt.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*