Home » Tallast » Tazrurt tungalt

Tazrurt tungalt

Ig w-ass ann yan g w-ussan, sfuglnt tillas n yidh ns tizi n snt, zmrnt ad aghulnt am tamyurt, ad ur flnt amr yat tzrurt tungalt n igniwn, tg tinigit f tsgni n yidh ann s ini ns, tzmummg zund ar ttini : ar timnili ! Tllem ixf ns, tnnadhu, tssyafa asyafa idran s usuf, tmdhl taghssa ns g ixf ns, tfsi, tg araggw, tnghubu g umawal n izri inu, umngh s Lyuga akud lli tt ilahh! Is ra d nghubugh anghubu n tgnut tungalt?
Add sul ur ttafagh asddul f ixf inu? Is ra d armgh turmuyt n ufssay n tghssa nw awd nkkin? Gegh araggw !
Rargh asddul f ixf inu, qqengh allen, ar ittals umalu n titthawin inu I tiggaz n tgnut tungalt! Ssentigh ar rzzagh tiwza n tulaft n tgnut, ar ttharn ifrussa ns  gersnin f tzhnint n tmktit inu, ar ssant tiyysas amagur n ugwrdh n ifrussa n tulaft, ur d ighama ghas yat tzmult tamzkant, taghul tg mummu n w-allen inu. Trmn d d kradht tmqqa n tidi I w-udm inu., allgh asddul f  ixf  inu, zwunt, bagn d izhawwn zwurnin g ufawwu n tafuyt, ar zhtthan imudal, zgrn iyyi izhawwn imzwura, gegh dax mimmis n usttha n w-ass ann, kwtigh d taysusut, ifalan ns, tidharin ns tizwaghin, tibrzwaghin, wwarrinin…agwlgh inuraz n w-ass ann g usagwl n tafukt, ar zhmmzdhagh ifalan n tannayyin inu, zlgegh izhri inu d izhawwn n tafukt, titth inu s tins. Udm inu s wins. Ar gis zhrragh imula n tzrurin tungalin n tmirit n inuraz  inu, ar ukan zhmmunt udm n tgnut tungalt, zhrgh araggw, zhrgh ifrussa, zhrgh yat tmktit, zhrgh yat tzmult… zhrgh gis awd kra n tmqqa n tidi. Ssfgh d inllitn d inrzaf n izhri inu  g izhawwn n tafuyt… ddmnt tannayyin inu,g ill n war tizi, ssyafagh s unghubu nw g udhghar n ger iyyi d ixf inu, ar zddmgh ixfawn n w-ussan, ar smungh ighuritn n w-adhan, art n frungh, art n zddigh, yan d yan, mmrksnt tiziwin ! mmrzhn imrasn n snt g w-ussan d w-adhan. imal ass, ur sul itthaf tifiras, zdigh ixf n usamas d ughuri n usimwas… nghubun ifrruyn n w-ussan. Ar ttddmgh, ar ttddmgh ! ar smungh tisragin n tizi, ar smungh ifrssign n imirn d yirn, ar tddmgh, zlmgh nn yan ufrruy n yat tizi n yan w-ass, gligh d iwtta ns s ixfawn n idhudhan inu, igers ! iqqerf ! s tawda n mit ? inigh g war tizi. Aywagh ar slmachegh afrruy ann g ddu tidhaf n marur, g yat tklit, yuyyl Marur, ifl isddi ns am yat tghwmrt g tghwmrin n tayri-inu tamalazt, dhrgh nn gis, qqimgh g ixf  n igidi n tizi ns, agwlgh s izhawwn n tzrururin n tmirit inu. ar chttagh tizi s tghwmas n tdhuri.

Tata g 21/11/2009.

Comments

  1. brahimslimani yeqqar-d:

    ayouznk agma thal noujak ilhna dwafoulki

  2. mohamed oussous yeqqar-d:

    ayyuz a mass f uDris ad nk issimimn tutlayt tamazight, ig tisit i taDfi n wawal ngh, s iwlafn ns d tguriwin ns ismun gr wallas d tgharast n tmdyazt.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*