Home » Tamdyazt » Tamttant

Tamttant

Ad ur tallat a tasa rad nmmiggir ix agh-d iqqan
nmun dax i tudert ann nsutert i bab ignwan

tudert dax llix tgit igharasen akw nnzinin
afgan yuzzel  mani ran ur-t issin ghaweln

imirn n usgwas ar ttsutuln  ad ax d awin
tafsut n tudert  nzzrittent n ger targanin
necc tamment immimn x tayri n tirbatin
adfutn w-ussan  ijji w-ul  ndfer tagwmarin
nasi izerrarn gh isuyas nzuzzer ussan

amwan iccukka ussan inu iderd fellax
dern ifrawn iqqar ujjig zun aggugn aman
immerks uzal d y-id  nekcem tighwmert an
s imik n ubazin d w-aman  imi yugi y-awal
ikucem udar  tillas gh titt ar kix nggwz akal

afgan usin aZaZu  azzeln urd imik
tizzla n uzur  ka y-illan  rZemat iZri nun

afra y-ax illa  yan imDeln  akwin d akal
ifeld akttay i wi llit iran yawi dids iman

tudert  tgit azerg ittsutuln awin d aman
suteln dax tasut s tayyad  ssun igran nex

ad ur tallat a tasa ra-d nmmiggir ix aghd iqqan
ifsu ujjig n tudert nger targanin
nisal dax  nmun i w-ussan   nilal ditun

afella w-awal tayri d umarg ad tili gratenx
ikti yyi wa lli y-ax issuteln ula gwmatenx
nili x w-ul nes s uktay ann y ili gh winnax
nals i tudert d tmimi w-ussan lli zrinin

EL ADAOUI     LHANAFI
Tigmmi tumlilt  ass 18/05/2010

Comments

  1. mighis yeqqar-d:

    ayyuz i adaoui hanafi zihd amskin tgit nit amdyaz

  2. hanan yeqqar-d:

    ayyuz nk a mass adaoui ar ttarat s yat tvarast idusn bahra sul tmmavt ad tsmunt ngr tawlaft d tdugamt d ula talalayt; ur irxa mac kyyin tsuckitsttid ayyu nk bahra ayaslmad nv .

  3. ouessrar mustapha yeqqar-d:

    azul agma Lhanafi Laadawi ayuz ayuznek f temdyaztenk

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*