Home » Amarad » Asmmaql gh udlis “irZag yimim”

Asmmaql gh udlis “irZag yimim”

Amara Garhou Mohmed ilul gh usun n tlilit illan gh tqqbilt n idawknsus iDfrn i tghiwant n ighrem, adghar a ittyawssan s tudrt tamazight yutn  s izuran gh umzruy, middn n tmazirt ad ar ass n tirra n umgrad a, ar ukan sul ttkusn lmdn sslmdn taskla tamazight s imzgan, saswa tamdyazt ula tullist mk ann d inzatn, gh igwrDan n takatin d ikhwrbicn d igadazn d inna gh ttggan tiwiziw am innrarn d isulfn n tumrtin d tguDiwin…

Gh udlis nns amzwaru « irZag yimim » amara Garhou Med lli ilmdn s imzgan nns taskla tamazirt, zund kullu ayt udrar, yiwi-d gis yat d mrawt n tullist gh isawl f wanawn n isntal izdin d tussna n umazigh.asnflul n mas Garhou  dars taDfi n umiyyn tad nn ilddin imghri, acku yura t s yat tgharast ur yunfn i mk lli s nssfld dar id matngh d id lallatngh i tnfusin sawlnin f ufgan d imudar d taghwznin d unamir.

Rad –d awigh yan iZri f yat tullist illan gh ddaw n uzwl « mas n waman », d ur rad inigh is rad nn kullu ggrgh i aylli gis iwats umara .

Igr n tullist iga yat tZuri gh tZuriwin n wallas atrar iTtfn mnnawt tmitar zund asgzl d tanZzi n imyagn d usiwl f tufrayt d umun n tarmt d uskkir…taZuri n tullist tiwn s aflla d dars yan waddur gh imal n tmazight.

1-ar agh ittals umara f yan urba ism nns hmmu ar ittili dar mas zayn tamqqrant(mas n mas), tad lli igan tabukaDt tkSud as ad nn iDr gh ifrD n waman illan gh imi n tgmmi ar t tssiwid s yat tghawsa is tlla gh uggwns n waman rad t in tamZ igh ar tn inn ittaggwa tssagh as « mas n waman », kra ikka gh tmzki nns ad ikSud gh ifrD, lligh yukz tighawsiwin yimghur yaghul s udghar gh itturar ur nn yufi mas zayn ula mas n waman.

2-  *gh tsga tanllawt : amara issugga-d gh uDris tamimt n umiyyn n mas zayn(taqqayin), , taghart n ughbalu n tussna ( ur sul llin waman gh ifrD d mas zayn lli immutn) .

*gh tsga timanit : tarula n hmmu d tkssaD nns gh yat tghawsa ur illin(mas n waman), tagrzawt n umazigh f ufuD n ighbula n tussna nns(ifrD d mas zayn).

3-timsarin n tullist :-asnuml n tudrt tamazight (ifrD ar isaylal igDad, ijddign, ar itturar, taqqayin mmimnin, taghwrit…)- amara yuts ad isduy anugga n imazighn ad tt awin gh tussna (manzakm a immi zayn..manzakm a mas n waman !).

4-asku n uDris d tfras nns :

¨      Anaw n usku :aDris inti s tzwart gh isnuml tudrt n hmmu, iswala as tamukrist lli ilkmn akyuD azmz lli as inna “cc ikhf nnm taDut gh ufud nnm.”, iskr as afssay s taghart n ifrD d lmut n mas zayn.

¨      Allas: -arusrid ad iDfr umara gh tullist ad nns, iskfs as amsawal lli nssfru s twila tamiwant n tussna gh tmazirt n hmmu.tullist ad yuls tt s tgharast irxan ifawn immaln tazdgi n tmzki.

¨      Akud n wallas:imyagn gh usmid as yuls, wad lli dar timitar n tnZzi d tfssi nns d umsad n tufrayin…

¨      Anmallas:isawl umara gh uDris nns s imqqim n “nttan”

¨      Asnuml:issisfiw sis isyafatn d tufrayin n uwrik“hmmu”, issigzal t issrkhu t gh uswulf “ ifrD ar isaylal igDad”.

¨      Tutlayt:ttusmrasnt tguriwin rkhanin d talghiwin ttmmsawalnin aZnin i tudrt takuyasst gh ur illi ukras, tiwinas ghzzifnt mnawaynt d wallas.

5- imassn n tutlayt d tanumi n uDris:

Imassn lli d yiwin tanmila n uDris:-gis tazdayt ingr twinas d talghiwin s usmrs n imqqimn d tzlghatin d tullsa n kra n tguriwin (ifrd, aman, mmimnt….)

Tullist ad isslkm gis umara Garhou Med tawngimt nns s yat twila tanZurit irkhan iskan f wallas iddzn d yumzn gh umun n usntl  d tmsirt d wakud, ismrs gis tutlayt irkhan s tgharast n umiyyn s ittrmas ku yan tumayt n  tullist.

.

Comments

 1. aziza nafia yeqqar-d:

  Azul ighudan,
  gh umzwaru ar ssrghudgh i mass M.Garhou talalit n twckint ns irZag yimim, ar as ttinigh ayyuz ayyuz..
  gh tsga tiss snat ar k ssimghurgh a mass Daoud f usmmaql ad xf uDris n umara ngh axatar, iZil umagrad ad, tfkit agh gis kigan d issisfiwn… tssusm iyi bahra tagharast lli s tfsit ifalan n tullist n “mas n waman”…
  nkki mcuckighd dik gh kigan gh aylli tnnit gh umagrad ad…
  mass M.garhou iga yan umara idusn, ar ittara s iZuran n iman ns… tirra yad ar tnt ignnu gnt timlsit i tullist ns, aZtta nsnt gr ifassn n taysi ngh agh d ilul…. tiguriwin ns mmimnt, fssusnt… ar agh ssutulnt … gh tgara ar kccmnt i ulawn… flnt gis taDfi n ussntl ns!!
  ayyuz nk a mass daoud, tighri(étude) iZil ad didngh tdrit, tanmirt nk.
  Ayyuz i umara ngh axatar mass M.Garhou… s dat
  Ultmatun Aza.

  http://www.tirrawal.canalblog.com

 2. D. Garhou daoud yeqqar-d:

  azul,
  tanmirt f isisfiwn ad lli agh-d trnit ,ar n ttnuruz ad tawn tskla nnagh s aflla.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*