Home » Amarad » Asuni aceghnaf (Le paysan bavard)

Asuni aceghnaf (Le paysan bavard)

Yan w-ass g wussan, yaghul-d (yuḍa-d) yan usuni s taddart ns, izger tagant, yanni yat tmayast (panthère) tama n yat tmda. Ibedd, iḍuf-tt tkkes tahiḍurt ns, temmatti teg yat terbat tafalkayt mmiyẓelyawen (bahra iẓilen).
Tizi llig tekcem aman ad teslil, issides (iqerreb) urgaz an s tama n temda s kra n tsurifin (tizemmuẓal) tifessasin, izbu tahiḍurt n tmayast, isers-tt in g uqrab ns, irwel s tazzla ad intel irekkwes.
Is-d ukan teffegh terbat zeg w’aman, ar tsiggil tahiḍurt ns. Mac, ur-d tt tufa, ar ilemma talla d ar tesḥuṭṭi. Issides (iqerreb) usuni gher terbat, inna-y-as :
_ Ma-d am igan asrag ad tallat?
Trur-d awal tenna :
_ Llig ssiridegh, yuker iy kra n yan timelsit inew.
_ Amez addal-ad tdelt sers, inna-y-as usuni.

Tessutel-d terbat addal i tgheṣṣa ns, tmun dis wattsen asun (aduwwar). Zrin mennaw wussan, yuwel (itahel) usuni tarbat an teg tameṭṭut ns tis snat. Dat (qbel) ad isker tameghra, yules i tmeṭṭut ns tamezwarut tallast n teslit tamaynut lli ra-d as ig takna, awed adghar llig en iḥḍa (isserkwes) tahiḍurt n tmayast is as t imla.
Mac, tameṭṭut tamezwarut tga tanisemt (tameghyart), teg mmiyghnan d taẓit. Tayelgi n yan w’ass llig iffugh urgaz, ar tsutul ad tawwek taẓit ger as d tekna ns. Mmergament (s’insulter) tmeṭṭutin, ar sghuyyunt, gin t en akw ifassen. Imikk, takwi-d tmezwarut tenna :
_ Ur ssengh ma-d iy t id ikwman ad serm sawalegh, acku ur myaregh ad drugh awal d tmayasin. Igh kem ur tessusem tudert ad, ha-n tahiḍurt nem g tegnart daṛat n icelliqen (lxencet n tifest) n tfeght (rruz), asi tt tffeght d imi-y-ad ghil ad nit.

Tghawel tekna twattes tagnart, tels tahiḍurt nes, tmmeskel (tbudel) teg dagh tamayast. Ar tendder, tmel-d ukwaḍen (ixsan imsaden) nes, takwi-n xef temghatrt n usuni tenghet, terwel tekcem tagant.
Tizi llig-d yurri (yaghul) usuni s teddart nes, yufa-n ixef nes iga adgal. Mac, iferk is-d nttan ad igan agwri y tmeṭṭutin nes, issels takesna (drame) i tudert nes, acku ur iqen imi ns d issigut awal.
Tasekla tamaḍlant n w’azzan
(Tamurt n Saligan)
Asughel s tmazight: Abdullah U Muḥemmad Aclif (Amasine)
Ass n : 14/04/2010

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*