Home » Tallast » Aghrum n uqddam

Aghrum n uqddam

Ur t isala yan, ur t jjun ibdr yan, ur ar itkka imawn n mddn, inna d ixf nns: nikkin ujjn iyi ibdr yan s mad ihrcn ula mad ifulkin!irwas is iyi ur rin mddn awal inu !
Ar dids tzi tmghart nns, ar as ttini: igh giwrgh gh ugdud n tmgharin, kun yat gisnt ar  tsawal, ar ttini:  inna wingh gh uxrbic!iskr wingh mkad, mkad !inna wingh:  mkad, mkad gh uxrbic!imma kyyin ujjun iyi tnnit nnigh gh uxrbic!ujjun iyi tiwit inghmisn n uxrbic!ujjun asn tnnit ula nnan ak!is ka gig skrn wa d asn ittgan i takat !gn ifaddn s takat ar rqqan!dlhn i taqqurt !kyyin ur ar d ttawit bla alln bzgnin d tugt n imzan gh uqccab  d uslham nk! is iyi tfart kra igat ass awigh aqccab nk s usggwrd, ar t gis tggwagh !ghik s  t bbigh s uzduz s iyi nit dagh tnnit righ aqccab n tadut !is ka rad salagh tadut d imcdn d tzdit, iligh gh ddu ifggign!ur id ukan yagh bla s kyyin!aqq igh ulln mddn iqcban nnsn f ifaddn nnsn, gn ifaddn s takat!trctlt gh ighd kyyin!takrt timzidin nk gh wakal!ayyid kullu tawit ighd n uxrbic!id s ar gis tlctutumt!ghass ad ad iggwran gh uxrbic a wac gh irgazn!aqq maf ar ur tggan ntni i takat ! ids ghman lhnna! nigh d is gan ifassn gh izmi!
Ar as takka tmghart nns 3blla ulxatm gh idudan, ar as ttini: hagh awa adad ad !imma win tuzzumt ar t yadda akkan mddn!aqq ur akkw tzdart ad iyi trart awal !tirit akk adrn mddn! id s ak sdrn im3yad gh imi !id s tgmmt tiglay!ur akkw tzdart ad tsawlt! swalank bda i ghilli gh tzday!aqq a!giwl argaz gh gr irgazn! ujjun ila mad k ibdrn s mad ihrcn ula mad ifulkin!
Tamghart n baha tra ad t adrn ayt tmazirt,  acku tra ad  t inn takwz gh imawn n tmgharin, takwz nn gisn ixf nns ula nttat, mic ur as illi aylli tra, ar nn tsmuqqul argaz nns,  illa bdda ghilli gh thma, ukan ur tt yujji ixf nns ar as ttini:
Is ka gik skrn aghrum n uqddam!igh k ran asin kid,  !igh k ur rin ttunk!
acku aghrum n uqddam, is ka iqqur gh uqddam, igh nit fllas ilkm yasi t id, igh fllas ur ilkm, ittut.
ljma3t igh tskr lma3ruf, bdun kullu tifyya, ar as ttinin: asi ilm d ixf d ifnza a baha!acku tghwrs  as !
Fkn as d ulla imik n tumtdin d ilawan, iddu s tgmmi nns,  ar as ttini tmghart nns:  ghwzzank !awa tuzit asn tt n dagh !tawi t id nik ib3lal d ilm ijjan d waskiwn nns! giwl argaz tghwit tasghart nnk gh gr mddn! ujjun tt ukan tskrt tman d mnid nns!
Inna as:  han ata nikkin is ka sbrgh! acku igh ur isbr yan gh uzrf nns, han ur akkw isbr!
Tnna as: nikkin han itmma gigi sbr!
tul t tmghart nns s usawn, ncklnt as gh uqllal nns, ar ittini d ixf nns:
Ur sul rad gigi skrn aghrum n uqddam! igh iyi ran asin id, igh iyi ur rin tun iyi!
Argaz ann ur t sul yumi ixf nns,  ibrubr uqllal nns, ar tsisn idammn nns, zggwaghnt walln nns, ar trbaln incran nns, ar tmgzazn uxsan nns, ar itflufu, ikk udrdur tighwza n imi nns, igh ka illa mad sis isawln, ira ad dids immrz tiskt, ar isawal, tsrghat tmghart nns, ur d ljma3t ur d tamghart nns, ar ittini:  ghwid mqqar asn d tbbit tasa nk!ur ssn atig nk!ur iyi  t akkw tsnt kmmin lli gigh gh tgmmi nw!ad iyi t issan willi nn rglgh s tflut!ah! a ghwid!ah! a ghwid !
izayd ar isawal, inna as: awa ur ar iyi adrn mddn s mad ifulkin!ar asn srghagh aman n tzallit, ar asn tgagh i takat gh uxrbic!ujjun d ntni ad iyi ibdrn s mad ihrcn ula mad ifulkin! rad skrgh tad ihrcn is ran ad iyi is adrn !
tnna as tmghart nns: is ka gik skrn aghrum n uqddam!igh ufan mad k yufn ur k akkw salan !yak ar asn kullu tskart maynna lli s tnnit?
inna as: ar t kullu skargh, sfdgh sul timzgid, smmrgh ighyal i tmgharin !ar  asnt qqrsgh i tfullusin nnsnt, ar asn tksgh azzar gh tmzgid!ar siridgh yan immutn, ar asn sghalgh tizwaghn ula takkwzin!
tnna as: kyyin tiwwudc d tiyyids lli ur ilin amalu ad gik sghaln!ghilli gh s ira uzmz ad gis tillit ur gis tllit!
inna as baha: mani s trit ad gis iligh a illis n mddn?
tnna as: ujjun sllagh i tmgharin ad inint iskr urgaz nm!igh n digh kyyin ad iskarn tawwuri n ljma3t, mic ad ukan nmuqqurnt tmgharin  igi n wanu ar ttinint:  iskr urgaz ngh gh tmzgid !inna urgaz ngh !ur sul sngh izd nikkin ad tgnnut gh lhml,  nigh d  id s ar k gis gnnun!
argaz an, tbr gis tmghar nns anzl, ar as ttini: ur illi mad ak issn ghaynna lli tskart!skrn gik zund  aghrum n uqddam!awa han ur jjun tlli tmghart ki ibdrn gh ugdud!ula argaz kid isayn f ils nns!
nttan ur yukz agayyu nns,  ur isn ad inyalkam d wiyyad, ar iswingim, ar issiggil mad rad iskr, bac ad itkka imawn n mddn, inna d ixf nns: timzgid agh d tmun mddn, ixsa iyi ad gis skrgh kra bac ad awigh tit d imi n mddn!
lligh d ccan irgazn imnsi, ar dagh srs tqqln gh uxrbic, ikcm nttan talimamt, ar as aqqran, nnan as: act! awa dar trqqat!
inna asn: tuda yi lmqsurt!trgha ukan !ur sul righ ad hlkgh ihdumn inu gh uxrbic!
ikcm talimamat, ils t nn.
lligh yudn ughuri, yack d ttalb ad srsn izzal, yaf d talimamt tls, inna asn: mad awi iggwran s tmzgid?aqq nfl tt ukan idgam tghws!
nnan as: baha ad srs iggwran!
ar itkka baha alsiwn n tmgharin ula win irgazn, ar dagh dids tzi tmghart nns, ar as ttini:
awa tskrt tt sul tugr adrar gh tiddi, tagr azaghar gh tirrut!awa tskrt tt,  ur as ittuta il!
baha ar yalla gh imi n lmqsurt, yaf t in ttalb inna as:  nkr awa ghinna han amtta ur ar issirid tad ihrcn!
inna as baha: ah ! a sidi mad rad skrgh ad ffugh imawn n mddn!igh tadt ukan ur tskrt ad n dids ttilit!
inna as ttalb:  ati timgharin ad kin itluhn gh ugdi nigh kid gis ullnt!
inna as baha: ah ukan !ah ukan!ha mad iran agwdi!ha mad gis ighwlin!
inna as ttalb: yan ur iffughn ddunit, ur isn mad as ihda usskka!
inna as baha:  a rbbi a sidi mad rad skrgh ?
ar iswingim ttalb, ur iri ad idi baha gh tmzgid, inna as:  awa tjla nufa tt!awa righ as tt fllak gnugh!
inna as: acrrig inu ilkm taqqayt!wanna d ka gigi ismaqqln gh ljma3t, ibbi imi ar amzzugh!suggigh d sul imazayn nns! ar ka dssan !ufan tt gigi!
inna as ttalb: inna asn: innayi ttalb tlla gik tcyyir!igh trit ad k tffugh,  tlst nn timzgid!
inna as baha: igh ta ukan ur tshassit!imma igh tdit ar d tshasit, mani gh tufit timidi n tcwiht mas tsfut timidi n tqmmut!
inna as ttalb: zayd skr d tingwal anck n tdiklt, tarat gisnt qqwnat imawn nnun!akkwn d ur qqwn imawn nnun!han baha lwali ad iga!
iskr baha lma3ruf  gh tmzgid, inna asn ttalb:  mun ad a ljma3t !han baha ar bdda iskar t id fulkinin lli utinin t id hrcnin !han ur illi wad nn ur itcidn !han aghrum  n uqddam ad idawmn, igh k yagh laz, tg tn ka afus nk s igi n tghwrad nk, tasi t id !han baha ad nttafa gh uzmz n tassasin!
Igherm le 10/04/2010

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*