Home » Asughl » Baba s n simun Tallast n Guy De Maupassant

Baba s n simun Tallast n Guy De Maupassant

Ghad ghen tswa tananayt n uzal,agh trzem taggurt n ughrbaz,ffin d warradn s imi  cala.misa ad yamz ku yan abrid is iddu magh ittemklu,mkan myarn akkw, is skern tigwzday ar tmucmun jar isn.

zikk da,iga tikkelt tamzwarut d isers simun mimmi s n ta blancut adar is g tzuni.

qqah,iwin d imzgan isn gar xf ta blancut ittiwbdarn izzi n tiwjiwin isn;meqqar s is sberraknt id ma’tsn ,tizi t maggarnt tuzzumt n ugdud,altu syafan wazzanen min ssen max.

awd-yan issen t simun,lli jjun ur d isn iffagh,ula imcakkad d id sn g tswak n ugama,nigh tisggiwin n wasif.

Dgh nettni ur dar sn izri,terks g isn tumert d takunt, mad ttalsen i yat tqjmit, yan i wayy, irzem as d yan urba  g uzigi n kkuz-d-mraw, ar smmus-d-mraw, iga is t issen yurazdaw:

“is tssenm….hati simun …ur ili baba s”.

Ar ukan sul ittentlaf dili n ughrbaz, iwi s n ta blancut ar n ikkat g sa ar ttam isggwasn,iswa g is ukukr, an af bdda yurri xf usga. ar sul tmucmun ineggwa ns s trubba,ikti d ma’s,sigh n fllas luhn izri n warradn t ittummaln s gar,aywan ssuteln is imikk s imikk gin t g wammas isn.

arba i asn d isselkemn anghmis,iwats t in s tfntazit:

“mad igan assagh nk,kiyyin?

_simun. ad istan

_simun mit? as d fllas isghuyy urba.

_simun. ad yuls dagh.

_ simun mit?… dfer-ism ik?… mit…simun?” as d ibbuqi urba.

riyyzen t wallen is s umtta,tiss kradt twal istan dagh:

“ism yi simun”

tffi txermust kiki n tatsa. arba anyassam iszur taqqayt:

“is tannim mad awn nnigh, ur ittif baba s.”

iqqen d yan iffssi idlan,duhdunt tazzanin dat n mant taghawsa ad tafunzilt issaylaln anlli -arrac ur ilin baba’ s ; annin in g is yan usalad, d yan umdar berra n tamust,ilmmadin ukzn in izzi n wassatn isn gar tit n id ma tsn i ta blancut jjun ur frsn ar dghi.

zigh simun isda d yat taddagt ad ur idr s akal,nif mad t tzem tizmit ighama d zun yan glint gar timsar n umadal, irzu s kra s a issfur, mad ittafa ad s is istan isbugget is taghawsa ad ixxan mas  ur ili baba s; ur t illi.tiwen as tiwrghi  yizbiw amki n ighd,indr n flla’sn:

“aad,ghuri yan.

_man za t?” isqsa urba.

ilmz simun ils is,ur issen ara,shqaqin warraden,tarwa n igran,d inkern d waywaln, tbusi d g isn tirawt ighufn,ismussun  tifullusin izzi n usarag igh ar n sittint amagus nsn nigh t akkw snghubun t.   simun izelmn yan umzyan ayjar, arrac n yat tadgalt izra t bdda fghnit vass d ma s mkan is.

“altu kiyy,inna is, ur ghur ik baba k.

_aad,istan, dar i baba.

_man za t iz? isqsa simun.

_immut,s ufcac yattuyn as t id inna, baba ha t g usmdel.”

izri yan nihnni s usuxxu,jar taxermust,ila timghuri alid ittef baba s ittiwmdal g usndel. amki awedn warradn is iga uzerf amqqran illan xf imggerad isn ad srutn ghwwad ur ilin baba s.

icarran ad g iga tugt n id baba tsn d uqjirn, ur ilin mas tn ittasi yan ,mnughjfn,kensern xf tmgharin nsn ,da tnt akkw kkatn nt ;ar n sis ttakmurn,hennzen t in ghaln ixfawn isn d imzzurfa d iqan ad gin tmi i wad lli irzan azerf.

yan lli inmanaln d simun, isskser t ildi d ils is,iberrh as:

“wa ! ur ili baba s, ur ili baba’s”

yakwi n xf is, simun,ighwi t s sin ifassen g ijuttan,yaywa iqqen g is rwa azelmad, g imslan s idarn is,inder n ibbi g is g tgullin,tnker dinna tmsdaqart,akud an ad tn sngaran,yaf d simun ixf is,ittut,ittiwbbay,szurddezn t g wakal,yili tuzzumt n icarran ikkatn tahwact. mad imutti issus agdrur i takrbast is;yan g itsn ivra is:

“ddu init in i baba k?”

….isul

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*